Přidání názvu, štítku nebo titulku k objektu

Ke každému objektu (vyjma vložených objektů) můžete přidat titulek či štítek (nebo obojí). Titulek může obsahovat štítek, například Příloha nebo Galerie. Můžete také vytvářet své vlastní štítky.

Důležité: Položky se štítky jsou automaticky číslovány. Pokud z některého objektu štítek smažete, objekt očíslován nebude. Máte‑li například objekt se štítkem Příloha 1.3 a štítek smažete, štítek Příloha 1.3 bude přiřazen k následujícímu objektu.

Přidání názvu, štítku nebo titulku

 1. Vyberte objekt.

 2. Není-li Inspektor widgetu otevřen, klikněte na panelu nástrojů na Inspektor, klikněte na tlačítko Inspektor widgetu a poté na uspořádání.

 3. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Přidání názvu: Zaškrtněte políčko Název.

  • Přidání titulku: Zaškrtněte políčko Titulek.

  • Vložení automaticky aktualizovaného štítku (například Obr. 1): V místní nabídce Štítek vyberte požadovanou volbu.

   Pokud místní nabídka Štítek není k dispozici, zaškrtněte políčko Název.

 4. Chcete‑li své titulky a štítky přizpůsobit, proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Úprava rozestupů názvu a titulku (vzhledem k vnějšímu ohraničení objektu): Použijte ovládací prvky Okraje.

  • Úprava polohy názvu a titulku (vůči obsahu a sobě navzájem): V místní nabídce Uspořádání vyberte příslušnou volbu.

  • Změna stylu číslování nebo formátování štítků: V místní nabídce Štítek vyberte volbu Upravit styly štítků a poté vyberte požadované volby v místních nabídkách Formát štítku a Styl znaků.

   Poznámka: Pokud změníte styl číslování nebo formátování štítku, budou aktualizovány všechny výskyty štítku.