Umožnění zvětšeného zobrazení objektu v iBooks

Čtenářům lze umožnit, aby v hotové knize dočasně zobrazili obrázky, tvary, tabulky, grafy a textové rámečky v maximálním zobrazení.

Umožnění zvětšeného zobrazení objektu

  1. Vyberte plovoucí nebo ukotvený obrázek, tvar, tabulku, graf nebo textový rámeček.

    Poznámka: Chcete-li zapnout zvětšené zobrazení u vloženého objektu, převeďte jej na plovoucí nebo ukotvený.

  2. Není-li otevřen Inspektor widgetu, klikněte na panelu nástrojů na Inspektor, klikněte na tlačítko Inspektor widgetu a poté na Interakce.

  3. Chcete‑li nastavit prohlížení objektu na celé obrazovce poté, co na něj uživatel klepne, označte zaškrtávací políčko „Přejde na celou obrazovku“.

  4. Chcete‑li objekt zobrazit jako miniaturu, která se zvětší, když na ní uživatel klepne nebo klikne, označte zaškrtávací políčko „Zobrazit jako miniaturu“ a poté proveďte jednu z následujících akcí (nebo obě):

    • Pokračujte v úpravách objektu: Vyberte miniaturu, klikněte na Upravit rámeček, proveďte požadované změny a klikněte na Hotovo.

    • Změna obrázku na miniatuře: Přetáhněte na miniaturu nový obrázek.