Přidání interaktivního obrázku

Widget Interaktivní obrázek umožňuje poskytovat podrobné informace o konkrétních částech grafických objektů. Čtenáři mohou zvětšit grafický objekt, klepnout či kliknout na štítek a zobrazit úplný popis a snadno přecházet ze štítku na štítek.

Widget Interaktivní obrázek s překryvnou vrstvou pro úpravu pohledu

Vytvoření interaktivního obrázku

 1. Na panelu nástrojů vyberte v místní nabídce Widgety volbu Interaktivní obrázek.

  Widget se na stránce zobrazí se dvěma štítky.

 2. Chcete-li k widgetu přidat obrázek, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte soubor z Finderu nebo Prohlížeče médií.

  • Zkopírujte soubor v aplikaci iBooks Author, ve widgetu vyberte vnitřní plochu pro obrázek (ne vnější ohraničení widgetu) a soubor vložte.

  Důležité: Obrázky nesmějí být větší než 25 megapixelů (5000 x 5000 pixelů), resp. 50 MB.

 3. Chcete-li nastavit výchozí zobrazení v hotové knize, vyberte vnitřní část místa pro obrázek (ne vnější ohraničení widgetu). V překryvné vrstvě, která se zobrazí, nastavte přetáhnutím jezdce úroveň zvětšení, upravte umístění obrázku v rámečku a poté klikněte na Nastavit.

 4. Chcete-li upravit text štítku, klikněte na jeden z ukázkových štítků a přepište textovou maketu.

  Pokud chcete k obrázku přidat další štítek, vyberte widget a v překryvné vrstvě klikněte na tlačítko Přidat (+).

  Tip: V případě, že jsou štítky delší než několik řádků, můžete v Inspektoru widgetů vybrat volbu „Zobrazit popisy na bočním panelu“. Štítky se poté zobrazí v překryvné vrstvě na levé straně widgetu.

 5. Chcete-li přizpůsobit zobrazení štítků obrázku, proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejmenování štítku: Dvakrát na štítek klikněte a upravte text.

  • Přesunutí štítku nebo jeho cíle (koncového bodu, na který štítek odkazuje): Přetáhněte jej.

  • Změna pořadí štítků při navigaci: V Inspektoru widgetů klikněte na Interakci a přetažením v seznamu Zobrazení jejich pořadí upravte.

  • Nastavení zobrazení, které se objeví, když čtenář klepne či klikne na štítek: Vyberte štítek, upravte zvětšení a umístění a poté v překryvné vrstvě klikněte na Nastavit.

 6. Chcete-li zobrazit ovládací prvky, které vám i čtenářům umožní jednoduše navigovat mezi zobrazeními, vyberte na panelu Interakce v Inspektoru widgetů volbu Zobrazit ovládací prvky.