Přehled widgetů

iBooks Author nabízí řadu různých widgetů, které usnadňují přidávání interaktivních objektů do vaší knihy. Typy widgetů:

 • Galerie: Posloupnost obrázků s vlastními titulky, kterými mohou čtenáři procházet opakovaným přejetím prsty nebo kliknutím.

 • Média: Filmové a zvukové soubory, které si mohou čtenáři pouštět.

 • Test: Posloupnost interaktivních otázek s více možnostmi odpovědí nebo otázek typu „přetáhni na cíl“.

 • Keynote: Prezentace vytvořená v aplikaci Keynote.

 • Interaktivní obrázky: Grafika s vysvětlivkami (popisky); čtenáři mohou posouváním a zvětšováním zobrazovat podrobné informace o různých částech grafiky.

 • 3D: Prostor pro 3D soubory COLLADA (.dae), s nimiž mohou čtenáři manipulovat.

 • Posuvný boční panel: Panel, jehož obsah (text, obrázky a tvary) souvisí s okolním textem, ale není zařazen do toku hlavního textu. Po dokončení knihy mohou čtenáři posouvat boční panel nezávisle na zbytku stránky.

 • Vyskakovací překryv: Překryv (s textem, obrázky a tvary), který se otevře, když čtenář klepne nebo klikne na obrázek v hotové knize.

 • HTML: Widget typu HTML5 (s příponou .wdgt).

Poté, co přidáte widget (který vyberete v místní nabídce Widgety na panelu nástrojů), můžete jej přizpůsobit pomocí Inspektoru widgetů. Volby v Inspektoru widgetů se mění v závislosti na tom, jaký druh widgetu vyberete. Když přidáte widget, objeví se ovládací prvky příslušného inspektoru.

Následující ovládací prvky inspektoru jsou k dispozici pro většinu widgetů:

 • Uspořádání: Použijte místní nabídku a určete polohu štítku a titulku (nad widgetem nebo pod widgetem).

 • Název: Zaškrtněte toto políčko a pojmenujte widget. Pro název můžete použít i štítek, jako například Ilustrace nebo Diagram. Tyto štítky jsou v knize automaticky číslovány.

 • Titulek: Zaškrtněte toto políčko a přiřaďte k widgetu titulek. Pokud se v hotové knize nezobrazí titulky celé, mohou jimi čtenáři posouvat.

 • Pozadí: Zaškrtněte toto políčko a přizpůsobte si pozadí widgetu. Přetažením jezdce Okraj určíte, jak velká část pozadí se zobrazí.

 • Popis pro zpřístupnění: Přidejte popisy pro zpřístupnění, které bude nahlas předčítat VoiceOver (čtečka obrazovky Apple pro zrakově postižené uživatele) při prohlížení objektů na iPadu nebo v Macu. Pokud ponecháte toto pole prázdné, VoiceOver přečte výchozí popis objektu.

  VoiceOver automaticky čte texty přiřazené k widgetům, jako například názvy, štítky a titulky.

V případě potřeby můžete umožnit zvětšené zobrazení widgetu, když na něj čtenář klepne nebo klikne.