Gesta Multi-Touch

Je-li váš počítač vybaven trackpadem Multi-Touch, můžete při práci s s aplikací iBooks Author používat gesta Multi-Touch uvedená v následující tabulce.

Další informace o gestech Multi-Touch naleznete v příručce dodané s počítačem.

Gesto

Akce

Posuv třemi prsty

Posuv (třemi prsty): Posuvem nahoru nebo dolů otevřete nebo zavřete Mission Control

Posuv dvěma prsty

Posun (dvěma prsty): Posunete stránku nahoru nebo dolů

Přejetí třemi prsty

Přejetí (třemi prsty): Přejetím doleva nebo doprava přejdete mezi jednotlivými obrazovkami

Sevření nebo rozevření třech prstů

Sevření nebo rozevření (tři prsty): Sevřením a rozevřením prstů zmenšíte nebo zvětšíte vybraný obrázek, textový rámeček, graf nebo tvar (ze středu)

Otočení

Otočení: Otočíte vybraný obrázek, textový rámeček nebo tvar.