Import souboru ePub

Soubory ePub 2 a ePub 3 můžete do iBooks Authoru importovat jak nové knižní projekty.

Důležité: iBooks Author neimportuje soubory ePub, které jsou chráněny pomocí DRM (digital rights management).

Import souboru ePub

 1. Použijte příkaz Soubor > Nová z ePub souboru, vyberte soubor k importu a klikněte na Otevřít.

 2. Vyberte šablonu a zadejte následující volby importu:

  • Import stylů odstavců ze souboru: Označte zaškrtávací políčko „Při importu zachovat styly odstavců v dokumentu“.

  • Import médií a grafiky ze souboru: Označte zaškrtávací políčko „Média a grafika“.

  Poznámka: Můžete také vytvořit vlastní šablonu a importovat soubor ePub do ní.

 3. Klikněte na Vybrat.

  V iBooks Authoru jsou zachovány první dvě úrovně importovaného obsahu souboru ePub a další úrovně jsou převedeny na jednu úroveň.

  Tip: Chcete‑li po importu souboru ePub změnit písmo, použijte příkaz Formát > Písmo > Nahradit písmo.