Změna zalomení sloupců a stránek

Při přidávání stránek do kapitoly nebo oddílu, nastavujete počet sloupců na stránce. Počet sloupců na stránce však můžete kdykoli změnit.

Také můžete vynutit zalomení stránky nebo sloupce na místě, které vyberete.

Změna počtu sloupců

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Změna počtu sloupců na konkrétní stránce: Umístěte kurzor do textu na stránce.

    • Změna počtu sloupců na všech stránkách kapitoly: Umístěte kurzor do textu a použijte příkaz Úpravy > Vybrat vše.

  2. Vyberte volbu z místní nabídky Sloupce na formátovacím panelu.

Pokud chcete na stránce použít více než čtyři sloupce, otevřete Inspektor uspořádání a do pole Sloupce (na panelu Uspořádání) zadejte požadovaný počet sloupců. Před úpravou počtu sloupců musí již na stránce být text.

Tip: Počet sloupců lze také rychle změnit použitím nového uspořádání stránky. Přesuňte ukazatel nad stránku na panelu Kniha (ne na první stránku kapitoly nebo oddílu), klikněte na trojúhelníček, který se zobrazí vpravo, a vyberte uspořádání stránky z místní nabídky.

Vložení zalomení sloupce nebo stránky

  1. Umístěte kurzor na místo v textu, kam chcete vložit zalomení.

  2. Použijte příkaz Vložit > Zalomení sloupce nebo Vložit > Zalomení stránky.

Chcete-li odstranit zalomení stránky nebo sloupce, klikněte na začátek, který se nachází bezprostředně za zalomením, a stiskněte klávesu Delete.

Tip: Chcete-li zobrazit symboly používané pro zalomení, použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit neviditelné znaky.

Změna šířky sloupce viz Nastavení okrajů, tabulátorů a odsazení.