Nastavení okrajů, tabulátorů a odsazení

Odsazení a tabulátory můžete nastavit a upravit pomocí vodorovného pravítka nebo panelu Tabulátory v Inspektoru textu.

Symboly tabulátorů a odsazení na pravítku

Přidávání, změna a odstranění tabulátorů

 1. Pokud se vodorovné pravítko nezobrazí, vyberte v místní nabídce Zobrazení na panelu nástrojů volbu Zobrazit pravítka.

 2. Vyberte text, jehož tabulátor chcete nastavit.

  Pokud chcete nastavit tabulátor odstavce, umístěte kurzor na libovolné místo v odstavci.

 3. Chcete-li přidat tabulátor, klikněte na vodorovné pravítko a přetáhněte symbol tabulátoru na požadované místo.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna způsobu zarovnání textu vůči tabulátoru: Opakujte dvojí kliknutí na symbol tabulátoru, dokud se nezobrazí požadovaný tabulátor (nebo klikněte při stisknuté klávese Ctrl na symbol a vyberte v místní nabídce požadovanou volbu).

  • Přidání vodítka (například tečkované čáry) před tabulátor: Na panelu Tabulátory v Inspektoru textu vyberte tabulátor v seznamu Zarážky tabulátoru a poté vyberte volbu v místní nabídce Úvodník.

   Není-li panel Tabulátory zobrazen, klikněte na panelu nástrojů na Inspektor, klikněte na tlačítko Inspektor textu a poté klikněte na Tabulátory.

  • Smazání tabulátoru: Odtáhněte jej ven z pravítka.

Nastavení odsazení odstavců

 1. Pokud se vodorovné pravítko nezobrazí, vyberte v místní nabídce Zobrazení na panelu nástrojů volbu Zobrazit pravítka.

 2. Na pravítku přetáhněte ovládací prvky odsazení.

  Tip: Chcete-li změnit odsazení levého okraje nezávisle na odsazení prvního řádku, přidržte stisknutou klávesu Alt.