Vytváření seznamů

Aplikace iBooks Author vytváří ve výchozím nastavení seznamy automaticky, jakmile zadáte text, který je aplikací rozpoznán jako seznam. Pokud například zadáte odrážku (Alt-8), mezeru a text, iBooks Author automaticky naformátuje následující odstavec jako seznam.

Také můžete změnit odstavec na seznam (a naopak). Seznamy lze formátovat pomocí panelu Seznam v Inspektoru textu:

Ovládací prvky na panelu Seznam v inspektoru textu

Formátování seznamu

 1. Není-li Inspektor textu otevřen, klikněte na panelu nástrojů na Inspektor a poté na tlačítko Inspektor textu.

 2. V Inspektoru textu klikněte na Seznam.

 3. Vyberte text, který chcete formátovat.

  Můžete vybrat text, který chcete změnit na seznam, nebo text, který již seznamem je.

 4. V místní nabídce Odrážky a číslování vyberte typ seznamu.

  • Textové odrážky: Vyberte jeden z nabízených symbolů nebo do pole zadejte svůj vlastní znak.

   Můžete vybrat i zvláštní znak a přetáhnout jej do pole.

  • Grafické odrážky: Vyberte jeden z nabízených symbolů.

  • Vlastní obrázek: Použijte svůj vlastní obrázek jako odrážku. Obrázek vyberete kliknutím na Vybrat nebo přetáhnutím nového obrázku do pole.

  • Číslování: Vytvořte seznam s číslováním.

  • Stupňovité číslování: Vytvořte seznam v právnickém stylu (1, 1.1, 1.1.1 a tak dále).

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Zvýšení nebo snížení úrovně odsazení položky v seznamu: Klikněte na tlačítko Úroveň odsazení (na panelu Seznam v inspektoru textu) nebo použijte příkaz Formát > Text > Volba.

  • Změna čísla, jímž začíná číslovaný seznam: Vyberte „Počátek“ a zadejte číslo.

  • Automatické zvětšení nebo zmenšení odrážky, když změníte velikost jejího textu: Zaškrtněte políčko „Měřítko podle textu“.

  • Změna vzdálenosti mezi okrajem a odrážkou (nebo číslem): Použijte pole Odsazení odrážky nebo Odsazení čísel.

  • Změna vzdálenosti mezi odrážkou (nebo číslem) a textem: Použijte pole Odsazení textu.

Ukončení automatického vytváření seznamu

 • Dvakrát stiskněte klávesu Return.

Zapnutí nebo vypnutí automatického vytváření seznamu

 1. Použijte příkaz iBooks Author > Předvolby a klikněte na Automatické opravy.

 2. Zaškrtněte políčko „Automaticky detekovat seznamy“ nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Změna seznamu na normální text

 1. Vyberte veškerý text v seznamu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na formátovacím panelu, vyberte v místní nabídce Seznam volbu Žádný .

  • V Inspektoru textu vyberte v místní nabídce Odrážky a číslování volbu Bez odrážek.

Také můžete vytvořit styl seznamu a přidat nový styl do přihrádky stylů.