Změna velikosti, barvy, zarovnání a rozestupů textu

Text lze formátovat pomocí následujících nástrojů:

 • Formátovací panel: Pokud formátovací panel (pod panelem nástrojů) nevidíte, použijte příkaz Zobrazení > Zobrazit formátovací panel.

  Formátovací panel pod panelem nástrojů
 • Inspektor textu: Chcete-li otevřít Inspektor textu, klikněte na panelu nástrojů na Inspektor a poté klikněte na tlačítko Inspektor textu.

  Tlačítko inspektor textu u horního okraje okna Inspektor
 • Okno Písma: Chcete-li otevřít okno Písma, použijte příkaz Formát > Písmo > Zobrazit písma.

 • Nabídka Písmo: Použijte příkaz Formát > Písmo > Volba nebo Formát > Text > Volba.

Tato tabulka popisuje použití jednotlivých nástrojů k různým úlohám formátování textu.

Požadovaná akce

Nástroj

Změna písma nebo velikosti textu

 • Formátovací panel

 • Inspektor textu

 • Okno Písma

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Větší nebo Formát > Písmo > Menší)

Důležité: Chcete-li se ujistit, že se budou písma v hotové knize zobrazovat správně, používejte pouze písma ve formátech TrueType (.ttf) a OpenType (.otf). Pokud nevíte jistě, v jakém formátu písmo je, prohlédněte si náhled knihy v iBooks, abyste se ujistili, že se písmo zobrazuje správně.

Změna písma v knize

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > nahradit písmo)

Použití tučného písma, kurzívy nebo podtržení v textu

 • Formátovací panel

 • Okno Písma

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Volba)

Přidání stínu nebo přeškrtnutého textu

 • Okno Písma (nastavte neprůhlednost, rozostření nebo posun stínu)

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Volba)

Vytvoření orámovaného textu

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Obrys)

Změna barvy textu

 • Formátovací panel

 • Inspektor textu

 • Okno Písma

Změna barvy pozadí textu

 • Formátovací panel

 • Okno Písma (použijte tlačítko Barva dokumentu)

Převedení textu na horní nebo dolní index

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Účaří> Volba)

 • Inspektor textu (klikněte na Více a do pole Zdvih účaří zadejte kladné nebo záporné číslo)

Změna velikosti písmen textu

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Písmo > Velikost písmen > Volba)

Změna rozestupu znaků (kerning)

 • Inspektor textu

 • Okno Písma (v místní nabídce Akce ve tvaru ozubeného kolečka vyberte volbu Typografie)

Vypnutí ligatur (ve výchozím nastavení zapnutých)

 • Inspektor textu (klikněte na Více a vyberte „Odstranit ligatury“)

 • Okno Písma (v místní nabídce Akce ve tvaru ozubeného kolečka vyberte volbu Typografie)

Zarovnání odstavců

 • Formátovací panel

 • Inspektor textu

 • Nabídka Formát (použijte příkaz Formát > Text > Volba)