Objektien ryhmittäminen, limittäminen ja lukitseminen

Voit muuntaa useita objekteja yhdeksi objektiksi (esimerkiksi objektijoukkojen siirtämisen helpottamiseksi) ja lukita objekteja niiden tahattoman siirtämisen estämiseksi. Lisäksi voit luoda sivulle syvyysvaikutelman limittämällä objekteja muiden objektien kanssa.

Seuraavassa on esimerkki kahdesta yhdeksi objektiksi ryhmitetystä kuviosta:

Yhteen ryhmitetyt objektit

Objektien ryhmittäminen tai erottaminen

Toimi jollain seuraavista tavoista:

 • Objektien ryhmittäminen: Komento-osoita objekteja ja valitse Järjestä > Ryhmitä.

 • Ryhmitetyn objektin erottaminen: Valitse se ja valitse Järjestä > Erota.

  Jos Erota näkyy himmennettynä, objekti saattaa olla lukittu. Valitse Järjestä > Avaa.

 • Ryhmään kuuluvan objektin valitseminen: Valitse ryhmä osoittamalla kerran objektia ja valitse sitten yksittäinen objekti osoittamalla sitä uudelleen.

  Jos et voi valita yksittäistä objektia osoittamalla sitä kerran, se saattaa olla useamman ryhmätason sisällä. Osoita objektia niin monta kertaa, että se on valittu.

Objektien yhdistäminen viivalla:

Kun haluat vetää viivan objektien välille, käytä yhteysviivaa (mieluummin kuin että loisit viivan erillisenä objektina). Voit siirtää ja muokata yhteysviivalla yhdistettyjä objekteja. Voit yhdistää vain kaksi objektia kerralla, mutta voit yhdistää useita objekteja toisiinsa toistamalla prosessin.

 1. Komento-osoita objekteja, jotka haluat liittää, ja valitse Lisää > Yhteysviiva.

  Objektien välille tulee näkyviin suora viiva.

 2. Jos haluat muokata viivaa, tuo muokkauspisteet näkyviin osoittamalla viivaa ja tee jokin seuraavista:

  • Viivan muuttaminen käyräksi: Vedä viivan keskikohdan lähellä olevaa valkoista pistettä.

  • Välin luominen viivan ja objektin välille (niin että viiva ja objekti eivät kosketa toisiaan): Vedä sinistä muokkauspistettä. Jos haluat luoda samankokoisen välin kahden objektin ja yhteysviivan välille, pidä Optio-näppäintä painettuna ja vedä sinistä muokkauspistettä.

  • Viivan ulkoasun muuttaminen: Voit muokata objektia tai viivaa aivan kuten mitä tahansa objektia.

  Objekteja, jotka on yhdistetty viivalla, jossa on muokkauspisteitä

Limitetyt objektit

Useita objekteja tai objekteja ja tekstiä voidaan sijoittaa limittäin toistensa päälle, jolloin sivulle syntyy syvyysvaikutelma. Kun laitat useita objekteja tai objekteja ja tekstiä päällekkäin, voit muuttaa kohteiden järjestystä pinossa.

Kaksi päällekkäin olevaa objektia valikkovaihtoehdot näkyvissä
 1. Valitse objekti.

 2. Toimi jollain seuraavista tavoista:

  • Objektin siirtäminen taso kerrallaan: Valitse Järjestä > Tuo eteenpäin tai Järjestä > Vie taaksepäin.

  • Objektin siirtäminen pinon päällimmäiseksi tai alimmaiseksi: Valitse Järjestä > Tuo eteen tai Järjestä > Vie taakse.

Objektien lukitseminen tai vapauttaminen

Voit lukita kelluvat ja ankkuroidut objektit, jotta et siirrä niitä vahingossa työskennellessäsi. Tekstin mukana liikkuvia objekteja ei voi lukita.

Kun olet lukinnut yksittäisiä tai ryhmitettyjä objekteja, et voi siirtää, poistaa tai muokata niitä millään tavalla avaamatta ensin niiden lukitusta. Kun kopioit (monistat) lukitun objektin, luotu objekti lukitaan myös.

Toimi jollain seuraavista tavoista:

 • Objektien lukitseminen: Valitse objektit, jotka haluat lukita, ja valitse Järjestä > Lukitse.

 • Objektien vapauttaminen: Valitse objektit, jotka haluat avata, ja valitse Järjestä > Avaa.