Додавання таблиці

Ви можете використовувати таблиці для подання даних або інформації в спосіб, який спрощує ознайомлення та порівняння вмісту. У програмі iBooks Author можна додавати та редагувати таблиці, додаючи рядки та стовпчики в довільній кількості.

Створення нової таблиці

 1. На панелі інструментів натисніть елемент «Таблиця» або виберіть меню «Вставити» > «Таблиця».

 2. Щоб змінити розмір таблиці, перетягніть один з її регуляторів вибору.

  • Збереження пропорцій таблиці. Утримуйте натисненою клавішу Shift під час перетягування.

  • Розгортання таблиці від центра. Утримуйте натисненою клавішу Alt під час перетягування.

 3. Щоб додати рядки або стовпчики, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Визначення кількості рядків або стовпчиків. Введіть значення в інспекторі таблиць на смузі форматування.

  • Додавання рядка або стовпчика в певну частину таблиці. Виберіть клітинку й виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Додати Варіант перед» або «Формат» > «Таблиця» > «Додати Варіант після».

  • Додавання рядка в кінці таблиці. Натисніть клавішу Tab, коли буде вибрано останню клітинку таблиці (перед нижнім колонтитулом).

 4. Щоб додати рядки для нижнього чи верхнього колонтитула або стовпчики для верхнього колонтитула, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Рядки заголовка» > n або «Формат» > «Таблиця» > «Стовпчики заголовка» > n.

  • В інспекторі таблиць зі спливних меню «Колонтитули» виберіть кількість рядків верхнього або нижнього колонтитула або стовпчиків верхнього колонтитула.

Крім того, таблицю можна додати шляхом її копіювання і вставлення в книгу з документа Pages ’09 або електронної таблиці Numbers ’09. Приховані рядки або стовпчики та коментарі в клітинках Numbers не копіюються в iBooks Author.

Додавання та редагування вмісту клітинок таблиці

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Додавання тексту в клітинку або заміна її вмісту. Виберіть клітинку та почніть вводити вміст.

  Якщо параметр «Клавіша Return переводить до наступної клітинки» не вибрано в інспекторі таблиць, ви також можете вибрати клітинку й натиснути клавішу Return або Enter, щоб вибрати вміст клітинки й почати введення.

  Примітка: Під час введення тексту в клітинці програма iBooks Author відображає варіант доповнення вмісту клітинки, якщо схожий текст міститься в таблиці. Ви можете використати запропонований текст або продовжити введення, відхиливши пропозицію. Щоб вимкнути автоматичний добір пропозицій, виберіть iBooks Author > «Параметри», натисніть «Загальні» та скасуйте вибір параметра «Показувати список автодоповнення у стовпчиках таблиці».

 • Розміщення точки вставлення всередині клітинки. Натисніть один раз, щоб вибрати таблицю, натисніть ще раз, щоб вибрати клітинку, а потім натисніть третій раз, щоб розмістити точку вставлення в клітинці.

  Розмістивши в клітинці точку вставлення, ви зможете виконувати наведені нижче дії.

  • Додавання розриву абзацу. Натисніть клавішу Return.

  • Додавання розриву рядка. Натисніть Alt+Return.

  • Вставлення табуляції. Натисніть Alt+Tab.

 • Замінення вмісту клітинки. Двічі клацніть вміст клітинки, який потрібно замінити. Потім натисніть і утримуйте клавішу Shift і виберіть додатковий вміст для заміни, якщо це потрібно. Почніть введення тексту, щоб замінити вибраний вміст.

 • Скасування змін, які було внесено в клітинку таблиці від часу її виділення. Натисніть клавішу Esc (Escape).

 • Видалення вмісту клітинок таблиці, рядків або стовпчиків. Виберіть клітинки, рядки або стовпчики та натисніть клавішу Delete.

 • Видалення вмісту клітинки, кольору заповнення тла та параметрів стилю. Виберіть команду «Редагування» > «Очистити всі». До вибраного вмісту буде застосовано стандартний стиль.

 • Переміщення клітинки в межах таблиці або до іншої таблиці. Виберіть окрему або кілька суміжних клітинок і перетягуйте виділене, доки не буде вибрано цільові клітинки. Значення в цільових клітинках буде замінено, а значення у вихідному розташуванні — видалено.

 • Копіювання клітинок у межах таблиці, до іншої таблиці або на сторінку. Під час перетягування вибраних клітинок утримуйте натисненою клавішу Alt. Усі значення в цільових клітинках буде замінено, а значення у вихідному розташуванні — збережено.

Автоматичне заповнення клітинок таблиці

За допомогою функції автоматичного заповнення ви можете використовувати вміст однієї або кількох клітинок для автоматичного введення значень у прилеглі клітинки.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Вставлення вмісту клітинки та заповнення кольором у прилеглі клітинки. Виберіть клітинку й перетягніть регулятор заповнення (невелике коло в нижньому правому куті клітинки) на клітинки, у які потрібно вставити вміст.

  У результаті буде вставлено будь-які дані, формати клітинок, формули або заповнення кольором, які пов’язані з вибраною клітинкою. Якщо якась із цільових клітинок містить дані, ці дані буде перезаписано значенням, яке ви вставляєте.

 • Вставлення вмісту та заповнення кольором клітинки в одну або кілька клітинок в одному рядку чи стовпчику. Виберіть дві або більше прилеглих клітинок, виберіть меню «Формат» > «Таблиця» > «Заповнення», а потім виберіть потрібну опцію в підменю.

  • Заповнити праворуч. Ця команда призначає вибраним клітинкам значення, яке розташовано в найлівішій із вибраних клітинок.

  • Заповнити ліворуч. Ця команда призначає вибраним клітинкам значення, яке розташовано в найправішій із вибраних клітинок.

  • Заповнити догори. Ця команда призначає вибраним клітинкам значення, яке розташовано в найнижчій із вибраних клітинок.

  • Заповнити донизу. Ця команда призначає вибраним клітинкам значення, яке розташовано в найвищій із вибраних клітинок.

 • Продовження шаблону в інших клітинках (наприклад, якщо клітинка містить день тижня). Виберіть клітинку й потягніть вказівник праворуч або вниз.

  Щоб продовжити числовий шаблон, виберіть дві або більше клітинок, перш ніж почати перетягування. Наприклад, якщо вибрати клітинки з числами 1 і 2, під час перетягування вказівника через дві прилеглі клітинки буде додано значення 3 та 4. Якщо вибрати клітинки з числами 1 і 4, буде додано значення 7 і 10 (значення збільшуються на 3).

Вибір і переміщення меж клітинок таблиці

Виберіть таблицю або межі клітинок, щоб змінити їх вигляд чи перемістити в таблиці. Ви можете вибрати межі цілої таблиці або окремі сегменти меж клітинок. Крім того, ви можете кілька сегментів меж. Це дає змогу одночасно змінювати вигляд кількох сегментів.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Вибір межі. Виберіть таблицю та натисніть її межу.

 • Вибір конкретних меж кількох клітинок. Виберіть таблицю, рядок, стовпчик або клітинки, а потім натисніть кнопку «Межі клітинки» в інспекторі таблиць.

 • Вибір межового сегмента. Виберіть таблицю та двічі клацніть сегмент. Якщо таблицю не вибрано, клацніть сегмент тричі. Щоб вибрати (або скасувати вибір) додаткових сегментів, натисніть та утримуйте клавішу Shift або Command під час натискання.

 • Переміщення межового сегмента. Виберіть сегмент і перетягніть його.