Змінення нумерації частин, розділів і сторінок

Номери сторінок відображаються зліва від мініатюр сторінок на панелі «Книга». (За використання горизонтального шаблону номери сторінок відображаються лише під час роботи в горизонтальній орієнтації.)

Частини, розділи та сторінки нумеруються автоматично. Стандартно ці елементи нумеруються послідовно у всій книзі, але ви можете задати початок розділу або сторінки з певного номера.

Змінення номерів розділу або сторінки

 1. Виберіть частину або розділ на панелі «Книга».

 2. Якщо інспектор макета не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор макета».

 3. В інспекторі макета натисніть «Нумерація».

 4. Щоб змінити спосіб нумерації частин і розділів, виберіть одну з наведених нижче опцій зі спливного меню в полі «Нумерація розділів і частин».

  • Нумерація розділів відповідно до їх порядку в книзі. Виберіть «Відносне щодо книги».

  • Нумерація розділів відповідно до їх порядку в частині. Виберіть «Відносне щодо частини».

  • Видалення нумерації з частини або розділу. Виберіть «Немає».

 5. Щоб змінити формат нумерації розділів і частин, виберіть потрібні опції в полі «Нумерація розділів і частин» або «Номери сторінок».

  • Продовження нумерації з попереднього розділу. Виберіть «Продовжити нумерацію».

  • Починати розділ або сторінку з певного номера. Виберіть «Почати з» і введіть число.

  • Змінення формату нумерації. Виберіть потрібну опцію зі спливного меню «Формат».