Thêm đối tượng và thay đổi loại của đối tượng

Để thêm đối tượng (chẳng hạn như các tiện ích, hình dạng, hộp văn bản, bảng hay biểu đồ) vào một trang trong sách của bạn, chọn Chèn > Chọn hoặc sử dụng các menu bật lên trong thanh công cụ. Bạn cũng có thể thêm các tệp phương tiện (chẳng hạn như hình ảnh) vào trang bằng cách kéo các tệp đó từ Trình duyệt Phương tiện, Finder hoặc một ứng dụng khác.

Mọi đối tượng trong sách là trong dòng, nổi hoặc được neo. Theo mặc định, khi bạn thêm một đối tượng vào trang, đối tượng đó sẽ được neo hoặc nổi. Để thêm đối tượng đó dưới dạng một đối tượng trong dòng thay thế hoặc để đổi đối tượng từ một loại này sang loại khác sau khi bạn đã thêm đối tượng đó, hãy làm theo các bước bên dưới.

Bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi vị trí của đối tượng được neo hoặc trong dòng.

Thay đổi đối tượng từ loại này sang loại khác

 1. Chọn đối tượng.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên thanh định dạng: Bấm Trong dòng, Nổi hoặc Được neo.

   Nếu thanh định dạng không xuất hiện, hãy chọn Xem > Hiển thị Thanh Định dạng.

  • Trong trình kiểm tra Ngắt dòng: Bấm vào một trong các nút Thay thế Đối tượng.

   Nếu trình kiểm tra Ngắt dòng không mở, bấm Trình kiểm tra trên thanh công cụ và bấm nút Trình kiểm tra Ngắt dòng.

Nếu các điều khiển cho việc thay đổi loại đối tượng bị làm mờ, điều này có thể do bạn đang xem mẫu ngang theo hướng dọc. Thử chuyển sang hướng ngang. Hoặc thử thêm tiêu đề, nhãn hoặc chú thích vào đối tượng rồi chuyển đổi đối tượng đó.

Thêm đối tượng dưới dạng trong dòng

Bạn có thể thêm đối tượng trong dòng đến một vị trí cụ thể trong văn bản của sách hoặc bên trong một đối tượng khác.

 1. Chọn đối tượng và chọn Sửa > Sao chép hoặc Sửa > Cắt.

 2. Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn đối tượng sẽ xuất hiện và chọn Sửa > Dán.

Định vị lại đối tượng được neo hoặc trong dòng

Bạn có thể đặt đối tượng được neo hoặc trong dòng vào bất kỳ đâu trên trang với văn bản trên đối tượng đó. Đối tượng được neo có dấu báo Dấu báo đối tượng được neo biểu thị văn bản mà đối tượng đó được kết hợp.

 • Định vị lại đối tượng được neo: Kéo đối tượng hoặc dấu báo của đối tượng đó Dấu báo đối tượng được neo vào văn bản bạn muốn kết hợp với đối tượng.

  Khi văn bản được kết hợp của đối tượng di chuyển đến một trang khác (do thay đổi nội dung), đối tượng sẽ di chuyển đến cùng vị trí trên trang mới.

  Quan trọng: Trong mẫu ngang, bạn chỉ có thể di chuyển đối tượng được neo (hoặc dấu báo của đối tượng đó) theo hướng ngang.

  Đối tượng được neo đang được kéo vào một phần khác của trang
 • Định vị lại đối tượng trong dòng: Kéo đối tượng.

Nếu bạn không thể thêm một mục, mục đó có thể không phải là loại tệp được hỗ trợ.