Thêm đối tượng 3D

Bạn có thể thêm các đối tượng 3D mà người đọc của bạn có thể điều khiển. Đối với tiện ích này, bạn cần có tệp COLLADA có phần mở rộng .dae.

Thêm đối tượng 3D

  1. Chọn 3D từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

  2. Để thêm một tệp, thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Kéo tệp từ Finder vào tiện ích trên trang.

    • Trong trình kiểm tra Tiện ích, bấm vào Tương tác, bấm vào Chọn và chọn tệp COLLADA có phần mở rộng .dae.

  3. Để duy trì xoay đối tượng theo các trục ngang hoặc dọc, chọn một tùy chọn từ menu Xoay Đối tượng bật lên.

  4. Để tự động xoay đối tượng, chọn “Tự động xoay đối tượng khi nhàn rỗi”.

Bạn cũng có thể kéo trực tiếp tệp 3D vào trang sách mà không cần thêm tiện ích 3D trước tiên.

Bạn không thể tương tác với đối tượng 3D trong iBooks Author (đối tượng 3D đó chỉ hoạt động trong sách hoàn chỉnh).