Thêm tệp Keynote

Bạn có thể thêm bản trình chiếu Keynote vào sách của mình. Để thêm tệp Keynote được tạo trong Keynote 6.0 hoặc mới hơn, bạn phải có phiên bản Keynote mới nhất được cài đặt trên máy Mac.

Ghi chú: Các tệp Keynote có thể chứa phương tiện—chẳng hạn như các hình ảnh, phim và âm thanh—nhưng không sử dụng tệp Keynote chỉ để thêm phương tiện vào sách của bạn. Thay vào đó, sử dụng tiện ích Phương tiện hoặc kéo trực tiếp phương tiện vào trang sách.

Các tệp tự phát và các tệp có lời dẫn voiceover có thể không hoạt động như mong đợi. Ngoài ra, một số tính năng của bản trình chiếu Keynote (chẳng hạn như chuyển tiếp trang chiếu) có thể không hoạt động như mong đợi.

Thêm tệp Keynote

 1. Chọn Keynote từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để thêm một tệp, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo một tệp Keynote vào tiện ích Keynote.

  • Trong trình kiểm tra Tiện ích, bấm vào Tương tác, bấm vào Chọn và chọn tệp Keynote.

 3. Trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích, thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Đặt để bản trình chiếu phát trong trang sách khi người đọc chạm hoặc bấm vào bản trình chiếu: Bấm vào “Phát trên trang”.

   • Đặt để bản trình chiếu phát tự động khi người đọc xem trang sách: Chọn hộp kiểm “Phát tự động”.

   • Hiển thị các điều khiển của bản trình chiếu trong iBooks: Chọn hộp kiểm “Hiển thị các điều khiển chuyển đổi”.

  • Đặt để bản trình chiếu phát ở chế độ toàn màn hình khi người đọc chạm hoặc bấm vào hình ảnh thu nhỏ của bản trình chiếu: Bấm vào “Phát ở chế độ toàn màn hình”.

   • Tiếp tục sửa tiện ích: Chọn hình ảnh thu nhỏ, bấm vào Sửa Keynote, thực hiện các thay đổi của bạn và bấm vào Xong.

   • Thay đổi hình ảnh thu nhỏ: Kéo hình ảnh mới vào hình thu nhỏ.

Bạn cũng có thể kéo trực tiếp tệp Keynote (.key) vào trang sách mà không cần thêm tiện ích Keynote trước tiên.

Quan trọng: Hình ảnh trong tệp Keynote không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

Bạn không thể tương tác với bản trình chiếu Keynote trong iBooks Author nhưng người đọc có thể tương tác với bản trình chiếu đó trong sách hoàn chỉnh.