Thêm thanh bên cuộn

Thanh bên cuộn chứa nội dung liên quan đến văn bản xung quanh chứ không phải là một phần của luồng văn bản chính. Ví dụ, trên một trang về mặt trăng, bạn có thể bao gồm một thanh bên chứa thông tin về cuộc đổ bộ đầu tiên lên mặt trăng. Thanh bên có thể chứa văn bản, hình ảnh và hình dạng. Người đọc có thể cuộn qua thanh bên do đó bạn không bị hạn chế theo kích cỡ trang khi thêm nội dung vào trang đó.

Thêm thanh bên cuộn

 1. Chọn Thanh bên Cuộn từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để thêm văn bản, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thêm văn bản: Bấm hai lần vào văn bản giữ chỗ của tiện ích và nhập văn bản mới hoặc dán văn bản từ một vị trí khác.

  • Thêm hộp văn bản: Chọn tiện ích và bấm vào Hộp Văn bản trong thanh công cụ.

   Bạn có thể định cỡ lại hộp văn bản bằng bộ điều khiển chọn.

 3. Để thêm các hình dạng và hình ảnh, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thêm một hình dạng: Chọn tiện ích, bấm vào Hình dạng trong thanh công cụ và chọn một hình dạng.

  • Thêm một tệp hình ảnh: Kéo tệp hình ảnh từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích.

  • Sao chép hình ảnh từ nơi khác trong sách của bạn hoặc một tệp sách khác: Sao chép tệp hình ảnh, chọn tiện ích và dán tệp hình ảnh vào tiện ích.

  Quan trọng: Hình ảnh không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

  Ghi chú: Bạn có thể thay đổi màu nền hoặc nét của thanh bên cuộn bằng trình kiểm tra Đồ họa hoặc thanh định dạng.