Đặt lề, tab và mức thụt lề

Bạn có thể đặt và sửa đổi mức thụt lề và tab bằng thước ngang hoặc sử dụng khung Tab trong trình kiểm tra Văn bản.

Biểu tượng thước cho tab và mức thụt lề

Thêm, thay đổi và xóa tab

 1. Nếu thước ngang không xuất hiện, chọn Hiển thị Thước từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Chọn phần văn bản bạn muốn thêm tab.

  Nếu bạn muốn thêm tab cho một đoạn, hãy đặt dấu chèn ở bất kỳ nơi trong đoạn đó.

 3. Để thêm tab, bấm vào thước ngang và kéo biểu tượng tab đến nơi mong muốn.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi cách thức căn chỉnh văn bản với tab: Bấm hai lần vào biểu tượng tab cho đến khi biểu tượng này chuyển thành loại bạn muốn dùng (hoặc giữ Control và bấm vào biểu tượng, rồi chọn một tùy chọn từ menu phím tắt).

  • Thêm đường dẫn hướng (như đường chấm chấm) phía trước tab: Trong khung Tab của trình kiểm tra Văn bản, chọn tab trong danh sách Điểm dừng Tab và chọn một tùy chọn từ menu bật lên Đường dẫn hướng.

   Nếu khung Tab không được hiển thị, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm nút Trình kiểm tra Văn bản và bấm vào Tab.

  • Xóa dấu tab: Kéo mục đó ra khỏi thước.

Đặt mức thụt lề đoạn

 1. Nếu thước ngang không xuất hiện, chọn Hiển thị Thước từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Kéo bộ điều khiển thụt lề vào thước.

  Mẹo: Để thay đổi mức thụt lề trái khác với mức thụt lề của dòng đầu tiên, hãy giữ phím Option trong khi bạn kéo.