Thêm mục nhập bảng thuật ngữ

Bạn có thể biến bất kỳ từ hoặc cụm từ nào trong sách của mình thành một mục thuật ngữ. Người đọc có thể chạm hoặc bấm vào một thuật ngữ để xem định nghĩa của thuật ngữ đó trong lớp phủ hoặc xem thuật ngữ trong bảng thuật ngữ của sách. Bạn có thể thêm đồ họa hoặc hình ảnh vào mục nhập bảng thuật ngữ, giống như bạn có thể thực hiện với văn bản khác.

Nếu thuật ngữ xuất hiện trong sách nhiều lần, bạn có thể đặt một trường hợp (thường là lần xuất hiện đầu tiên của thuật ngữ) làm định nghĩa chính. Trường hợp này của thuật ngữ sẽ được in đậm trong sách. Bạn cũng có thể chỉ định những trường hợp khác của thuật ngữ để liên kết với định nghĩa; những trường hợp này được gọi là liên kết chỉ mục và các liên kết chỉ mục này sẽ được viết nghiêng. Người đọc có thể chạm hoặc bấm vào định nghĩa chính hoặc liên kết chỉ mục để xem định nghĩa của thuật ngữ. Trong bảng thuật ngữ, người đọc có thể chạm hoặc bấm vào một thuật ngữ hoặc một trong các liên kết chỉ mục của thuật ngữ đó để xem thuật ngữ theo văn cảnh trong sách.

Tạo mục thuật ngữ và liên kết chỉ mục dễ dàng bằng thanh công cụ bảng thuật ngữ (nếu bạn không thấy thanh công cụ bảng thuật ngữ đó, chọn Xem > Hiển thị Thanh công cụ Bảng thuật ngữ):

Thanh công cụ bảng thuật ngữ

Để xem danh sách đầy đủ các thuật ngữ, bấm vào Bảng thuật ngữ trong thanh bên hoặc bấm vào nút Bảng thuật ngữ ở xa bên phải thanh công cụ bảng thuật ngữ.

Tạo mục thuật ngữ

 1. Chọn văn bản bạn muốn tạo mục thuật ngữ.

 2. Nếu thanh công cụ bảng thuật ngữ không hiển thị, chọn Xem > Hiển thị Thanh công cụ Bảng thuật ngữ.

 3. Trong thanh công cụ bảng thuật ngữ, bấm vào Thêm Thuật ngữ.

  Nếu nút Thêm Thuật ngữ không có sẵn (nếu nút đó bị làm mờ và cho biết “Đã thêm”), thuật ngữ đã được thêm vào bảng thuật ngữ.

  Theo mặc định, thuật ngữ mới sẽ trở thành định nghĩa chính và xuất hiện trong văn bản dưới dạng in đậm.

 4. Để thêm định nghĩa của thuật ngữ, bấm vào Bảng thuật ngữ trong thanh bên (hoặc bấm vào thuật ngữ trong sách), đảm bảo thuật ngữ đã được chọn trong danh sách Thuật ngữ, chọn văn bản định nghĩa giữ chỗ và nhập định nghĩa.

 5. Để liên kết một trường hợp khác của thuật ngữ này với định nghĩa (để người đọc có thể chạm hoặc bấm vào thuật ngữ để xem định nghĩa), chọn trường hợp trong sách, chọn thuật ngữ từ menu “Liên kết Chỉ mục cho” bật lên trong thanh công cụ bảng thuật ngữ và bấm vào Thêm Liên kết.

  Liên kết chỉ mục không phải khớp chính xác với thuật ngữ của liên kết đó. Ví dụ: mục nhập bảng thuật ngữ cho “mèo con” có thể bao gồm liên kết chỉ mục đối với “mèo”. Chọn “mèo” trong sách, chọn “mèo con” từ menu “Liên kết Chỉ mục cho” bật lên và bấm vào Thêm Liên kết.

Sửa mục nhập bảng thuật ngữ

 1. Bấm vào Bảng thuật ngữ trong thanh bên.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm một thuật ngữ: Bấm vào nút Thêm . Nếu bạn thêm một thuật ngữ theo cách này (chứ không phải bằng cách chọn một trường hợp cụ thể trong sách, như được mô tả phía trên), thuật ngữ xuất hiện trong bảng thuật ngữ nhưng không được liên kết với trường hợp cụ thể trong sách. Bạn có thể thêm các liên kết vào thuật ngữ bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các bước phía trên.

  • Đổi tên một thuật ngữ: Bấm hai lần vào tên của thuật ngữ đó trong danh sách Thuật ngữ, nhập thuật ngữ mới và nhấn Return.

  • Xóa một thuật ngữ: Chọn thuật ngữ đó và bấm vào nút Xóa hoặc nhấn Delete.

  • Thêm mục thuật ngữ có liên quan vào mục nhập: Kéo thuật ngữ từ danh sách đến vùng bên dưới Mục Thuật ngữ Có lên quan.

  • Đặt liên kết chỉ mục làm định nghĩa chính: Chọn thuật ngữ trong danh sách Thuật ngữ. Trong vùng bên dưới Chỉ mục, di chuyển con trỏ qua liên kết bạn muốn đặt làm định nghĩa chính. Bấm vào tam giác ở bên trái của liên kết chỉ mục và chọn Định nghĩa Chính từ menu bật lên, sao cho dấu chọn xuất hiện.

  • Giúp quản lý danh sách dài các mục thuật ngữ: Bạn có thể gán một trong ba nhãn trạng thái (các màu) cho các thuật ngữ. Ví dụ: bạn có thể sử dụng này xanh lục cho các thuật ngữ chưa có định nghĩa, màu đỏ cho các thuật ngữ có định nghĩa chưa hoàn chỉnh và màu xanh cho các thuật ngữ có định nghĩa hoàn chỉnh. Bấm vào dấu chấm bên cạnh một thuật ngữ trong danh sách Thuật ngữ và chọn một nhãn từ menu bật lên.

Bạn không thể xóa yếu tố Bảng thuật ngữ khỏi mẫu nhưng nếu bạn không thêm bất kỳ mục nhập bảng thuật ngữ nào thì sách hoàn chỉnh của bạn sẽ không có bảng thuật ngữ.