iBooks Author là gì?

iBooks Author là một ứng dụng trên OS X, được dùng để tạo sách tương tác nhiều phương tiện có thể xem được trong iBooks trên iPad hoặc Mac. Hãy bắt đầu bằng một trong các mẫu do Apple thiết kế và sửa đổi theo ý bạn.

Cùng với những công cụ viết và trình bày có nhiều tính năng, iBooks Author còn mang đến một tập hợp những tiện ích dễ sử dụng để bạn có thể thêm phim, câu hỏi đánh giá, bộ sưu tập ảnh và các phương tiện tương tác khác.

iBooks Author cho phép bạn nhìn thấy giao diện của tệp sách hoàn chỉnh vào mọi thời điểm. Bạn cũng có thể xem trước sách của mình trên iPad hoặc máy Mac bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể gửi sách để xuất bản trên iBooks Store hoặc xuất sách bằng nhiều định dạng và tự phân phối.

Cửa sổ ứng dụng chính