Xem trước sách trong iBooks

Bạn có thể xem trước toàn bộ sách hoặc chỉ một chương trong iBooks cho iPad hoặc Mac. Để xem trước sách, bạn cần cài đặt phiên bản mới nhất của iBooks.

Xem trước sách hoặc một chương trên iPad

 1. Kết nối iPad với máy Mac của bạn.

 2. Trên màn hình Chính của iPad của bạn, chạm vào iBooks.

 3. Trong iBooks Author, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xem trước sách: Bấm vào nút Xem trước trong thanh công cụ hoặc chọn Tệp > Xem trước.

  • Xem trước chương: Chọn chương bạn muốn xem trước trong thanh bên, rồi chọn Tệp > Chỉ Xem trước Phần Hiện tại.

Ghi chú: Để xem trước trên iPad đang chạy iOS 7 hoặc mới hơn, bạn cần iTunes 11.1 hoặc mới hơn được cài đặt trên máy Mac.

Xem trước sách hoặc một chương trên máy Mac

 1. Trên máy Mac chạy OS X Mavericks có cài đặt iBooks, hãy mở iBooks Author.

 2. Trong iBooks Author, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xem trước sách: Bấm vào nút Xem trước trong thanh công cụ hoặc chọn Tệp > Xem trước.

  • Xem trước chương: Chọn chương bạn muốn xem trước trong thanh bên, rồi chọn Tệp > Chỉ Xem trước Phần Hiện tại.

Thay đổi nội dung hiển thị của nút Xem trước

Theo mặc định, thao tác bấm Xem trước sẽ hiển thị toàn bộ sách, nhưng bạn có thể thay đổi thao tác này để iBooks Author chỉ hiển thị phần hiện tại.

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn.

 2. Trong khung Cài đặt chung, chọn “Chỉ xem trước phần hiện tại”.

Mẹo: Để hiển thị danh sách các thiết bị khả dụng để xem trước trong iBooks, hãy nhấn Option khi bạn bấm Xem trước.