Xuất bản sách lên iBooks Store

Nếu bạn bán sách trên iBooks Store, bạn cần tạo sách mẫu để khách hàng xem trước khi quyết định mua sách đó. iBooks Author có thể tạo ra sách mẫu từ một trong những chương trong sách của bạn hoặc bạn có tạo sách mẫu tùy chỉnh bằng các bước dưới đây. Nếu bạn phân phối sách miễn phí, thì việc cung cấp sách mẫu là không bắt buộc.

Trong quá trình xuất bản, bạn chỉ định xem sách này là ấn phẩm mới hay là bản cập nhật cho một phiên bản đã xuất bản trước đây. Nếu là bản cập nhật, bạn phải cung cấp số phiên bản mới. Người đọc đã tải về sách của bạn sẽ được thông báo trong iBooks rằng phiên bản mới đã có sẵn.

Tạo sách mẫu tùy chỉnh

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhân bản sách của bạn và xóa các chương và trang bạn không muốn cho xuất hiện trong sách mẫu.

   Nếu bạn sử dụng phương thức này, hãy nhớ kiểm tra các mục thuật ngữ và các liên kết bị hỏng.

  • Tạo sách mới và sao chép các mục vào đó từ sách hoàn chỉnh.

 2. Để sách mẫu mở, chọn Tệp > Xuất và bấm vào iBooks.

 3. Bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Tùy chọn iBooks Store và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 4. Bấm vào Tiếp.

 5. Nhập tên cho mẫu, chọn nơi bạn muốn lưu và bấm Xuất.

  Tệp iBooks (với phần mở rộng .ibooks) được tạo. Làm theo các bước sau để gửi mẫu cùng với sách của bạn.

Xuất bản sách lên iBooks Store

Ghi chú: Đảm bảo sử dụng phiên bản mới nhất của iBooks Author để xuất bản sách của bạn. Để kiểm tra, chọn menu Apple > Cập nhật Phần mềm.

 1. Để sách mở, bấm vào Xuất bản trong thanh công cụ hoặc chọn Tệp > Xuất bản.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về xuất bản lên iBooks Store.

  Tệp sách với phần mở rộng .itmsp được tạo.

 3. Bấm vào Mở trong iTunes Producer.

 4. Để thêm sách mẫu tùy chỉnh, kéo tệp iBooks (với phần mở rộng .ibooks) vào khu vực sách mẫu trong iTunes Producer.

 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xuất bản lên iBooks Store.

Sau khi iBooks Author tạo tệp sách của bạn, hãy đảm bảo rằng tệp không lớn hơn 2 GB (giới hạn kích cỡ tệp trên iBooks Store). Đồng thời, hãy lưu ý các mục sau:

 • Người đọc sử dụng kết nối 3G không thể tải về sách có dung lượng lớn hơn 100 MB. Nếu bạn tạo thủ công sách mẫu, hãy đảm bảo rằng bạn giữ kích cỡ sách mẫu dưới 100 MB.

 • Kích cỡ sách càng lớn, thì thời gian tải về sách càng lâu và sách càng chiếm nhiều dung lượng lưu trữ. Đặc biệt, dung lượng của phim có thể rất lớn. Để có kết quả tốt nhất, hãy duy trì kích cỡ tệp sách của bạn dưới 1 GB.