O aplikaci iBooks Author
Hlavní okno, Ukázkový sled úloh, Co je iBooks Author?.

Nastavení vaší knihy
Vytváření a změna předloh a uspořádání, Nastavení vlastností knihy a stránek, Import dokumentu, Vytvoření knihy, Prvky knihy.

Přidání a formátování textu
Použití nástrojů pro psaní, Přidání aktualizovaných textových polí, Formátování textu, Přidání textu.

Grafika, média a další objekty
Matematické rovnice, Grafy, Tabulky, Tvary, Fotografie a ostatní obrázky, Widgety (interaktivní média), Přidávání a úpravy objektů, Přehled.

Náhled, publikování a tisk knihy
Tisk knihy, Odeslání knihy e-mailem, Export knihy, Publikování v iBooks Storu, Náhledy v iBooks.

Přizpůsobení nastavení
Pokud se zobrazí varování o dokumentu, Změna výchozích atributů objektu, Přizpůsobení panelu nástrojů, Změna nastavení pravítka, Zobrazení neviditelných znaků a ohraničení objektů.

Klávesové zkratky a gesta
Gesta Multi-Touch, Klávesové zkratky, Přehled.

Další zdroje