Επισκόπηση του iBooks Author
Κύριο παράθυρο, Παράδειγμα ροής εργασίας, Τι είναι το iBooks Author;.

Διαμόρφωση του βιβλίου σας
Δημιουργία ή τροποποίηση προτύπων και διατάξεων, Ορισμός ιδιοτήτων βιβλίου και σελίδας, Εισαγωγή εγγράφου, Δημιουργία βιβλίου, Στοιχεία ενός βιβλίου.

Προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου
Χρήση εργαλείων συγγραφής, Προσθήκη πεδίων κειμένου με δυνατότητα ενημέρωσης, Μορφοποίηση κειμένου, Προσθήκη κειμένου.

Γραφικά, πολυμέσα και άλλα αντικείμενα
Μαθηματικές εξισώσεις, Γραφήματα, Πίνακες, Σχήματα, Φωτογραφίες και άλλες εικόνες, Widget (διαδραστικά πολυμέσα), Προσθήκη και τροποποίηση αντικειμένων, Επισκόπηση.

Προεπισκόπηση, δημοσίευση και εκτύπωση βιβλίου
Εκτύπωση βιβλίου, Αποστολή βιβλίου με email, Εξαγωγή του βιβλίου σας, Δημοσίευση στο iBooks Store, Προεπισκόπηση στο iBooks.

Προσαρμογή ρυθμίσεων
Αν δείτε προειδοποιήσεις εγγράφου, Αλλαγή προεπιλεγμένων χαρακτηριστικών για αντικείμενα, Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων, Αλλαγή ρυθμίσεων χάρακα, Προβολή μη ορατών χαρακτήρων και ορίων αντικειμένων.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και χειρονομίες
Χειρονομίες Multi-Touch, Συντομεύσεις πληκτρολογίου, Επισκόπηση.

Περισσότεροι πόροι