Omówienie programu iBooks Author
Okno główne, Przykładowy przebieg pracy, Czym jest iBooks Author?.

Przygotowywanie książki
Tworzenie lub modyfikowanie szablonów i makiet, Ustawianie właściwości książki i strony, Importowanie dokumentu, Tworzenie książki, Elementy książki.

Dodawanie i formatowanie tekstu
Używanie narzędzi do pisania, Dodawanie uaktualnianych pól tekstowych, Formatowanie tekstu, Dodawanie tekstu.

Grafika, multimedia i inne obiekty
Równania matematyczne, Wykresy, Tabele, Kształty, Zdjęcia i inne obrazki, Widżety (interaktywne multimedia), Dodawanie i modyfikowanie obiektów, Omówienie.

Wyświetlanie podglądu książki, publikowanie jej i drukowanie
Drukowanie książki, Wysyłanie książki we wiadomości email, Eksportowanie książki, Publikowanie w iBooks Store, Podgląd w iBooks.

Dostosowywanie ustawień
Gdy pojawiają się ostrzeżenia dokumentu, Zmienianie domyślnych atrybutów obiektów, Dostosowywanie paska narzędzi, Zmienianie ustawień linijki, Wyświetlanie znaków niewidocznych oraz granic obiektów.

Skróty klawiszowe i gesty
Gesty Multi-Touch, Skróty klawiszowe, Omówienie.

Dodatkowe zasoby