Prehľad aplikácie iBooks Author
Hlavné okno, Vzorový workflow, Čo je iBooks Author?.

Nastavenie knihy
Vytvorenie alebo úprava šablón a rozložení, Nastavenie vlastností knihy a strán, Importovanie dokumentu, Vytvorenie knihy, Prvky knihy.

Pridanie a formátovanie textu
Používanie nástrojov na písanie, Pridanie aktualizujúcich sa textových polí, Formátovanie textu, Pridanie textu.

Grafické prvky, médiá a iné objekty
Matematické rovnice, Grafy, Tabuľky, Tvary, Fotky a iné obrázky, Widgety (interaktívne médiá), Pridanie a úprava objektov, Prehľad.

Náhľad, zverejnenie a tlač knihy
Tlač knihy, Odoslanie knihy emailom, Exportovanie knihy, Zverejňovanie v iBooks Store, Náhľad v iBooks.

Prispôsobenie nastavení
Ak sa zobrazia upozornenia dokumentu, Zmena predvolených vlastností objektov, Prispôsobenie panela s nástrojmi, Zmena nastavenia pravítka, Zobrazenie neviditeľných znakov a okrajov objektov.

Klávesové skratky a gestá
Gestá Multi-Touch, Klávesové skratky, Prehľad.

Ďalšie zdroje