iBooks Author i översikt
Huvudfönster, Exempel på arbetsflöde, Vad är iBooks Author?.

Förbereda din bok
Skapa eller ändra mallar och layouter, Ställa in bok- och sidegenskaper, Importera ett dokument, Skapa en bok, Element i en bok.

Lägga till och formatera text
Använda skrivverktyg, Lägga till uppdaterande textfält, Formatera text, Lägga till text.

Grafik, medier och andra objekt
Matematiska ekvationer, Diagram, Tabeller, Former, Foton och grafik, Widgetar (interaktiva medier), Lägga till och ändra objekt, Översikt.

Förhandsvisa, publicera och skriva ut en bok
Skriva ut en bok, E-posta en bok, Exportera boken, Publicera i iBooks Store, Förhandsvisa i iBooks.

Anpassa inställningar
Om du ser dokumentvarningar, Ändra förvalda attribut för objekt, Anpassa verktygsfältet, Ändra linjalinställningar, Visa osynliga tecken och objektgränser.

Kortkommandon och gester
Multi-Touch-gester, Kortkommandon, Översikt.

Fler resurser