Ändra förvalda attribut för objekt

iBooks Author-mallar innehåller element och objekt – text, former, diagram, widgetar, osv. – med fördefinierade attribut. Du kan anpassa ett element eller objekt och sedan använda det som förval, så att de anpassade attributen används när du lägger till ett nytt.

Definiera ett anpassat element eller objekt som förval

  1. Välj ett element eller objekt och ändra dess attribut:

  2. Välj Format > Avancerat > Definiera förvald alternativ stil.