Ändra linjalinställningar

Du kan snabbt ändra inställningar för linjaler och stödlinjer i iBooks Author-inställningarna.

 • Stödinjer för justering visas när du drar objekt – så att du får direkt och synlig feedback om ett objekts relativa position – och försvinner när du slutar dra.

 • Stödlinjer för relativa mellanrum visas när två eller flera objekt hamnar i linje med varandra på en boksida.

 • Stödlinjer för relativ storlek visas när du justerar storleken på ett objekt på en boksida.

Justera linjalinställningar

 1. Om den horisontella linjalen inte visas väljer du Visa linjaler från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

 2. Välj iBooks Author > Inställningar och klicka sedan på Linjaler.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra måttenheterna i linjalen: Välj ett alternativ från popupmenyn Linjalenheter.

  • Om du vill att en linjal ska starta på mitten av sidan: Välj Sätt nollpunkten på linjalens mitt.

  • Om du vill visa mått som en procentandel av avståndet tvärs över sidan: Välj Visa procent i linjalerna.

Anpassa stödlinjer

 1. Välj iBooks Author > Inställningar och klicka sedan på Linjaler.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på stödlinjer: Klicka på färgkällan bredvid Stödlinjer och välj en färg i fönstret Färger.

  • Om du vill visa stödlinjer när mitten på ett objekt ligger i linje med ett annat objekt eller mitten av sidan: Markera ”Visa linjer i mitten av objektet”.

  • Om du vill visa stödlinjer när kanterna på ett objekt hamnar i linje med kanterna på ett annat objekt: Markera ”Visa linjer vid kanterna på objektet”.

Anpassa stödlinjerna för relativ storlek och mellanrum

 1. Välj iBooks Author > Inställningar och klicka sedan på Linjaler.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på stödlinjerna för storlek och mellanrum: Klicka på färgkällan bredvid Objekts mellanrum och storlek och välj en färg i fönstret Färger.

  • Om du vill visa ett objekts mellanrum i relation till ett annat objekt: Markera ”Visa relativa mellanrum”.

  • Om du vill visa ett objekts storlek i relation till ett annat objekt: Markera ”Visa relativa storlekar”.