Anpassa verktygsfältet

Du kan lägga till de objekt du oftast använder i vertygsfältet. Om du vill se en beskrivning av vad ett objekt i verktygsfältet gör håller du pekaren över symbolen.

Fönster för anpassning av verktygsfältet

Ändra verktygsfältet

 1. Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet (eller kontroll-klicka på verktygsfältet och välj Anpassa verktygsfältet från kontextmenyn).

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra ordningen på objekt i verktygsfältet: Dra dem till nya platser i verktygsfältet.

  • Om du vill lägga till ett objekt i verktygsfältet: Dra dem till nya platser i verktygsfältet.

  • Om du vill ta bort ett objekt från verktygsfältet: Dra dem till nya platser i verktygsfältet.

  • Om du vill visa endast symboler eller endast text: Välj ett alternativ från popupmenyn Visa.

  • Om du vill återskapa den förvalda uppsättningen verktygsknappar: Dra den förvalda uppsättningen till verktygsfältet.

 3. Klicka på Klar.