Om du ser dokumentvarningar

Fönstret Dokumentvarningar kan visas när du:

Åtgärda dokumentvarningar

Gör något av följande:

  • Om du vill visa fönstret Dokumentvarningar: Välj Innehåll > Visa dokumentvarningar.

  • Om du vill ersätta ett typsnitt som saknas: Markera det saknade typsnittet och välj ett typsnitt från popupmenyn Ersätt typsnitt.

  • Om du vill förhindra att fönstret visas automatiskt: Avmarkera Öppna det här fönstret när problem uppstår.

  • Om du vill rensa alla varningar: Klicka på Rensa allt.

Du kan kopiera varningsmeddelanden och klistra in dem i ett dokument så att du kan komma åt dem senare. Informationen i meddelandena kan vara användbar vid felsökning om det uppstår problem.