Visa osynliga tecken och objektgränser

Du kan visa gränserna för text, grafik och medieelement. Du kan också visa osynliga tecken som styckebrytningar och mellanslag.

Visa gränser eller osynliga tecken

Gör något av följande:

  • Om du vill visa gränserna runt elementen på en sida: Välj Visa layoutgränser från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

  • Om du vill visa osynliga tecken: Välj Visa osynliga tecken från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

    Tips: Om du vill att de osynliga tecknen ska synas tydligare kan du ändra deras färg. Välj iBooks Author > Inställningar, klicka på Allmänt, klicka på färgkällan för osynliga tecken och välj en färg.

Tabellen nedan visar vad de olika osynliga tecknen står för.

Osynligt tecken

Står för

Formateringstecken för mellanslag

Mellanslag

Formateringstecken för hårt mellanslag

Hårt mellanslag (alternativ-mellanslagstangenten)

Formateringstecken för tabb

Tabb

Formateringstecken för radbrytning

Radbrytning (skift-returtangenten)

Formateringstecken för styckebrytning

Styckebrytning (returtangenten)

Formateringstecken för sidbrytning

Sidbrytning

Formateringstecken för kolumnbrytning

Kolumnbrytning

Förankrad objektsmarkör

Förankrad objektsmarkör