Importera en InDesign-fil

Du kan importera en Adobe InDesign-fil (IDML) i din bok som ett eget kapitel eller avsnitt.

Här är några saker att tänka på innan du importerar IDML-filer:

 • Använd en IDML-fil per kapitel i boken, inte en IDML-fil per bok.

 • I InDesign kan du definiera avsnitt i kapitel. Mer information om hur du definierar ett avsnitt hittar du i hjälpen för Adobe InDesign.

 • iBooks Author importerar den längsta kedjan med länkade textrutor i en fil (eller ett avsnitt) som brödtexten för den filen eller det avsnittet. Undvik kedjor med länkade textrutor som sträcker sig över flera avsnitt.

 • I InDesign kan du tilldela skriptetiketten ”Brödtext” till textrutan som du vill importera som brödtext i iBooks Author. Använd endast skriptetiketten ”Brödtext” en gång i en IDML-fil (eller ett avsnitt i filen).

 • Undvik att importera komplexa förankrade objekt. Komplexa förankrade objekt kan se annorlunda ut i den färdiga boken.

Importera en InDesign-fil (IDML)

 1. Gör något av följande medan boken är öppen:

  • Välj Infoga kapitel från > InDesign-fil (IDML), markera filen som ska importeras och klicka på Importera.

  • Dra en IDML-fil till bokpanelen.

  Obs! Du kan även skapa en egen mall och importera en IDML-fil till den.

 2. Ange följande importeringsalternativ:

  • Importera texten från filen: Markera kryssrutan Text från IDML-filen.

  • Importera stycke- och teckenstilarna från filen: Markera kryssrutan Stycke- och teckenstilar. Välj sedan ett stilalternativ från popupmenyn.

   Om du vill radera oanvända stilar i filen när du har importerat den till iBooks Author markerar du kryssrutan Radera oanvända filer efter import.

  • Importera medier och grafik från filen: Markera kryssrutan Medier och grafik.

 3. Markera en layout och klicka på Importera.

  Den importerade filen läggs till efter det markerade kapitlet eller avsnittet i bokpanelen. Om ingen sida eller avsnitt har markerats läggs den importerade filen till längst bak i boken.

  Tips: Om du vill ersätta ett typsnitt när du har importerat en IDML-fil väljer du Format > Typsnitt > Ersätt ett typsnitt.