Lägga till platshållare i en anpassad mall eller layout

Alla mallar innehåller platshållare som gör det enkelt att lägga till egen text och medier. Om du skapar eller ändrar en mall eller layout kan du definiera dina egna platshållare.

Du kan definiera medie- eller textplatshållare på enskilda sidor. Om du vill ta med en platshållare som en del av en layout (så att den visas varje gång du använder en viss layout) följer du anvisningarna i ”Lägga till en platshållare i en mallayout” nedan.

Vill du underlätta hanteringen av platshållare i en bok kan du tagga (namnge) dem. Medie- och textplatshållarna som ingår i layouterna har redan taggar (Brödtext, Huvudbild eller Syften) som du kan ändra om du vill. Du kan också skapa dina egna taggar.

Om du taggar en anpassad platshållare kan du använda den i andra layouter i en bok och enkelt byta layouter. Föreställ dig att du skapar en layout med en platshållare för en grafik i det övre vänstra hörnet och en annan layout med platshållaren i det övre högra hörnet. Om du taggar platshållaren med Planetbild i båda layouterna hamnar grafiken alltid på rätt plats, oberoende av vilken av de båda layouterna du använder.

Definiera en medieplatshållare

 1. Dra en bild eller film från mediebläddraren eller Finder till en boksida.

  Om du inte kan lägga till objektet kanske det inte är en filtyp som stöds.

 2. Ändra objektet med de egenskaper du vill att platshållaren ska ha och markera objektet.

 3. Välj Format > Avancerat > Definiera som medieplatshållare så att en bockmarkering visas.

Vill du sluta att använda objektet som platshållare väljer du Format > Avancerat > Definiera som medieplatshållare så att bockmarkeringen försvinner.

Definiera en textplatshållare

 1. Formatera texten som du vill att den ska se ut och markera sedan texten.

  Undvik att markera det sista styckebrytningstecknet eftersom hela stycket då raderas när texten i platshållaren ersätts. Du kan se styckebrytningstecken genom att välja Visa osynliga tecken från popupmenyn Innehåll iverktygsfältet.

 2. Välj Format > Avancerat > Definiera som platshållartext så att en bockmarkering visas.

Vill du sluta att använda texten som platshållare väljer du Format > Avancerat > Definiera som platshållartext så att bockmarkeringen försvinner.

Ändra platshållartext

När du har skapat en textplatshållare kan du ändra dess förvalda text. Du kan till exempel infoga ”Lorem ipsum”-text så att det tydligt märks att texten är en platshållartext.

 1. Markera texten i en textplatshållare och välj Format > Avancerat > Aktivera författande av platshållartext.

 2. Skriv in texten som ska synas i textplatshållaren.

 3. Välj Format > Avancerat > Avaktivera författande av platshållartext.

Lägga till en platshållare i en mallayout

 1. Om panelen Layouter inte är öppen väljer du Visa layouter från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

 2. Markera en layout i panelen Layouter.

 3. Markera det objekt du vill använda som en platshållare på boksidan.

 4. Markera Redigerbar på sidor som använder denna layout i granskaren för layouter.

 5. Vill du lägga till en tagg för platshållaren väljer du ett alternativ från popupmenyn Tagg eller skriver in din egen text.

 6. Vill du att platshållaren ska synas i stående riktning (om du använder en liggande mall) markerar du Delat med stående layout.

Du kan sluta att använda ett objekt som en platshållare genom att markera objektet och avmarkera Redigerbar på sidor som använder denna layout i layoutgranskaren.