Ändra kolumn- och sidbrytningar
När du lägger till sidor i ett kapitel eller avsnitt väljer du kolumnantal för sidan,…

Numrera om kapitel, avsnitt och sidor
Sidnummer visas till vänster på de enskilda sidminiatyrerna i bokpanelen. (Om du använder en liggande…

Visa och lägga till bokinformation
Du kan visa information som ordräkning och antalet grafikfiler i boken. Du kan också lägga…

Avaktivera stående läge
Avaktivera stående riktning i en liggande mall Om boken innehåller en liggande mall kan du…

Kräva ett lösenord
Du kan ställa in ett lösenord så att endast personer som har lösenordet kan öppna…