Ändra kolumn- och sidbrytningar

När du lägger till sidor i ett kapitel eller avsnitt väljer du kolumnantal för sidan, men du kan ändra antalet kolumner när du vill.

Du kan också tvinga en sid- eller kolumnbrytning på ett särskilt ställe.

Ändra antalet kolumner

  1. Gör något av följande:

    • Om du vill ändra antalet kolumner på en särskild sida: Placera insättningspunkten var du vill i texten på sidan.

    • Om du vill ändra antalet kolumner på alla sidor i ett kapitel: Placera insättningspunkten i texten och välj Redigera > Markera allt.

  2. Välj ett alternativ från popupmenyn Kolumner i formatfältet.

Om du vill ha fler än fyra kolumner på en sida öppnar du granskaren för layouter och anger det antal kolumner du vill ha i fältet Kolumner (i panelen Layout). Du måste ha text på boksidan innan du kan justera kolumnantalet.

Tips: Du kan också använda en ny sidlayout som ett snabbt sätt att ändra antalet kolumner. Håll pekaren ovanpå en sida i panelen Bok (inte den första sidan i ett kapitel eller avsnitt), klicka på triangeln som visas till höger och välj en sidlayout från popupmenyn.

Infoga en kolumn- eller sidbrytning

  1. Placera insättningspunkten i texten vid den punkt där du vill infoga en brytning.

  2. Välj Infoga > Kolumnbrytning eller Infoga > Sidbrytning.

Du tar bort en sid- eller kolumnbrytning genom att klicka i början på raden direkt efter brytningen och trycka på backstegstangenten.

Tips: Om du vill visa symbolerna som används för brytningar väljer du Innehåll > Visa osynliga tecken.

Vill du ändra kolumnbredden, se Ställa in marginaler, tabbar och indragningar.