Numrera om kapitel, avsnitt och sidor

Sidnummer visas till vänster på de enskilda sidminiatyrerna i bokpanelen. (Om du använder en liggande mall visas sidnumreringen bara när du arbetar i liggande riktning.)

Kapitel, avsnitt och sidor numreras automatiskt. Som förval blir dessa numrerade i ordning genom hela boken, men du kan välja att ett avsnitt eller en sida ska börja på ett särskilt nummer.

Ändra avsnitts- eller sidnummer

 1. Markera kapitlet eller avsnittet i panelen Bok.

 2. Om granskaren för layout inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för layoutgranskaren.

 3. Klicka på Numrering i layoutgranskaren.

 4. Du kan ändra hur kapitel och avsnitt numreras genom att välja ett alternativ från popupmenyn under Kapitel- och avsnittsnummer:

  • Om du vill numrera avsnitt baserat på deras ordning i hela boken: Välj Relaterat till bok.

  • Om du vill numrera avsnitt baserat på deras ordning i kapitlet: Välj Relaterat till kapitel.

  • Om du vill ta bort numrering från ett kapitel eller avsnitt: Välj Ingen.

 5. Du kan formatera avsnitts- och sidnumrering genom att välja alternativ under Kapitel- och avsnittsnummer eller Sidnummer:

  • Om du vill fortsätta numreringen från det föregående avsnittet: Välj Fortsätt numrering.

  • Om du vill börja avsnittet eller sidan med ett särskilt nummer: Markera Börja på och ange ett nummer.

  • Om du vill ändra numreringsformat: Välj ett alternativ från popupmenyn Format.