Skicka boken via e-post

Om du använder OS X-programmet Mail kan du snabbt e-posta boken direkt från iBooks Author i en mängd olika format.

E-posta boken

  1. När boken är öppen väljer du Dela > Skicka med Mail och väljer ett alternativ från undermenyn:

    • iBooks Author-fil: Skapar en iBooks Author-fil (med filtillägget .iba). Mottagaren måste ha iBooks Author installerat för att kunna öppna filen.

    • iBooks-fil: Skapar en fil för iBooks (med filtillägget .ibooks). Mottagaren måste ha iBooks installerat på iPad eller Mac för att kunna öppna filen.

    • PDF: Skapar en PDF-fil (med filtillägget .pdf). Länkar fungerar i en PDF, men andra interaktiva medier, exempelvis filmer och 3D-objekt, kanske inte fungerar som de ska.

    Ett nytt e-brev öppnas med versionen av din bok bifogad.

  2. Redigera e-brevet och skicka det.