Exportera boken för iBooks eller i annat format

Om du inte skickar in din bok till iBooks Store kan du fortfarande skapa en bokfil som du distribuerar på egen hand.

Du kan också exportera boken som en PDF-fil som du sedan kan visa och skriva ut med Förhandsvisning, Adobe Reader eller något annat PDF-läsarprogram. Länkar fungerar i en PDF, men andra interaktiva medier (widgetar), exempelvis filmer och 3D-objekt, kanske inte fungerar som de ska.

Du kan också välja att endast exportera texten från boken.

Viktigt: Om du väljer att själv distribuera din bok bör du först läsa riktlinjerna i programlicensavtalet för iBooks Author. Du hittar avtalet genom att välja iBooks Author > Om iBooks Author och klicka på Licensavtal.

Exportera i iBooks-format

 1. När boken är öppen väljer du Arkiv > Exportera och klickar på iBooks.

 2. Om du vill skicka filen till iBooks Store klickar du på visningstriangeln bredvid Alternativ för iBooks Store och följer instruktionerna på skärmen.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Skriv in ett namn på boken, välj en plats där du vill spara den och klicka på Exportera.

Vill du läsa boken på iBooks för iPad måste du ha installerat de senaste versionerna av iBooks och iOS och göra något av följande:

 • Skicka filen via e-post och öppna den via Mail på iPad. Öppna filen genom att trycka på den.

 • Dra bokfilen (med filtillägget .ibooks) till iTunes-fönstret och synkronisera boken till iPad. Du hittar mer information i iTunes Hjälp.

Vill du läsa boken på iBooks för Mac måste du ha installerat de senaste versionerna av iBooks och OS X och göra följande:

 • Dra bokfilen (med filtillägget .ibooks) till iBooks.

Exportera som ett PDF-dokument

Gör något av följande:

 • Om du vill skapa en PDF-fil som endast ska visas på en bildskärm (ej skrivas ut): Välj Dela > Exportera och klicka på PDF. Välj bildkvalitet och säkerhetsalternativ, klicka på Nästa, skriv in ett namn och välj en plats för filen och klicka sedan på Exportera.

 • Om du vill skapa en PDF-fil som ska skrivas ut: Välj Arkiv > Skriv ut och välj Spara som PDF från popupmenyn PDF. Ange ett namn och välj en plats för filen i fönstret Spara. Klicka sedan på Spara.

Exportera som ett textdokument

Du kan exportera din bok som en redigerbar fil i TXT-format.

 1. Välj Dela > Exportera och klicka på Text.

 2. Klicka på Nästa.

 3. Skriv in ett namn, välj en plats för filen och klicka sedan på Exportera.

Viktigt: När du har exporterat bokfilen ska du inte komprimera eller ”zippa” filen innan du delar den. Det går inte att öppna komprimerade bokfiler.