Publicera en bok i iBooks Store

Om du säljer en bok på iBooks Store måste du skapa ett utdrag med en provläsning som kunder kan läsa innan de bestämmer sig för om de vill köpa boken. iBooks Author kan skapa ett utdrag som är baserat på ett kapitel i boken, men du kan också skapa ett anpassat utdrag genom att följa stegen nedan. Om du erbjuder en bok gratis är det frivilligt att erbjuda ett utdrag.

Under publiceringsprocessen anger du om boken är ny eller en uppdatering av en tidigare publicerad version. Om den är en uppdatering måste du ange ett nytt versionsnummer. Läsare som har hämtat boken meddelas i iBooks om att en ny version finns tillgänglig.

Skapa ett anpassat utdrag

 1. Gör något av följande:

  • Duplicera boken och radera de kapitel och sidor som du inte vill ha med i utdraget.

   Om du väljer den här metoden bör du kontrollera att det inte finns några brutna länkar och ordlistetermer.

  • Skapa en ny bok och kopiera in delar från den fullständiga boken i den nya boken.

 2. När utdraget är öppet väljer du Arkiv > Exportera och klickar på iBooks.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Alternativ för iBooks Store och följ instruktionerna på skärmen.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv in ett namn på utdraget, välj var du vill spara det och klicka på Exportera.

  En iBooks-fil skapas (med filtillägget .ibooks). Följ stegen nedan för att skicka in utdraget tillsammans med boken.

Publicera en bok i iBooks Store

Obs! Kontrollera att du använder den senaste versionen av iBooks Author när du publicerar boken. Du kan se vilken version du har via Apple-menyn > Programuppdatering.

 1. När boken är öppen klickar du på Publicera i verktygsfältet eller väljer Arkiv > Publicera.

 2. Följ anvisningarna på skärmen.

  Mer information finns i iBooks Store-publicering i överblick.

  En iBooks-fil med filtillägget .itmsp skapas.

 3. Klicka på Open in iTunes Producer.

 4. Vill du lägga till ett anpassat utdrag drar du iBooks-filen (med filtillägget .ibooks) till området för utdrag med en provläsning i iTunes Producer.

 5. Följ anvisningarna på skärmen för att publicera filen i iBooks Store.

När iBooks Author har skapat bokfilen bör du kontrollera att den inte är större än 2 GB (maximal filstorlek i iBooks Store). Lägg även märke till följande:

 • Läsare med 3G-anslutningar kan inte hämta böcker som är större än 100 MB. Om du skapar ett utdrag för provläsning manuellt bör du se till att storleken på utdraget blir högst 100 MB.

 • Ju större boken är desto längre tid tar den att hämta och desto mer utrymme kräver den. Speciellt filmer kan vara väldigt stora. För bästa resultat bör du se till att bokfilen är mindre än 1 GB.