Översikt
Objekt i översikt Ett objekt är något du placerar på en sida i boken. Bilder,…

Lägga till och ändra objekt


Widgetar (interaktiva medier)


Foton och grafik
Lägga till och redigera foton och grafik Du kan lägga till en bild eller annan…

Former
Lägga till och redigera former iBooks Author innehåller flera olika förritade former du kan lägga till…

Tabeller


Diagram


Matematiska ekvationer
Lägga till och redigera ekvationer med LaTeX, MathML eller MathType Du kan lägga till matematiska…