Lägga till ett diagram och föra in data
Du kan presentera dina data i en rad tvådimensionella (2D) eller tredimensionella (3D) diagramtyper som…

Formatera ett diagram
Alla diagram du skapar har en titel, teckenförklaring och etiketter. Du kan flytta och formatera…

Formatera specifika diagramtyper
Cirkeldiagram, liggande och stående stapeldiagram och andra specifika typer av diagram har speciella formateringsalternativ. Du…