Formatera ett diagram

Alla diagram du skapar har en titel, teckenförklaring och etiketter. Du kan flytta och formatera de här elementen eller gömma dem. Du kan också ändra diagramattribut som färger och texturer i diagrammet, axelskalor och gradmarkeringar och belysningsstil i 3D-diagram.

Formatera ett diagrams titel, teckenförklaring och etiketter

 1. Markera ett diagram.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa eller gömma ett diagrams titel eller teckenförklaring: I granskaren för diagram klickar du på Diagram och markerar eller avmarkerar Visa titel eller Visa teckenförklaring.

  • Om du vill redigera teckenförklaringsetiketterna: Markera teckenförklaringen och redigera texten. Du kan också redigera etiketterna i diagramdataredigeraren.

  • Om du vill lägga till beskrivande textelement i ett diagram: Skapa en textruta och gruppera den med diagrammet.

Formatera diagramaxlarna

Datapunkter plottas på värdeaxeln och datauppsättningar grupperas på kategoriaxeln. Med undantag för liggande stapeldiagram är y-axeln värdeaxeln och x-axeln är kategoriaxeln. I punktdiagram är både x- och y-axeln värdeaxlar. I diagram med två y-axlar formateras Värdeaxel (Y1) och Värdeaxel (Y2) separat.

 1. Markera ett diagram.

 2. Klicka på Axel i granskaren för diagram.

 3. Formatera kategoriaxeln (x) genom att göra något eller båda av följande i avsnittet Kategoriaxel (X) i panelen Axel:

  • Om du vill placera in stödlinjer och gradmarkeringar: Välj de linjer och gradmarkeringar du vill använda från popupmenyn Välj axelalternativ.

  • Så här visar du kategorititlar (datauppsättningar): Välj Visa kategorier eller Visa sista kategori från popupmenyn Välj axelalternativ.

   Ange hur ofta kategorietiketter ska visas i fältet Etikett varje n kategorier. Om du t.ex. anger värdet 2 visas varannan kategorititel, om du anger 3 visas var tredje kategorititel, osv.

 4. Formatera värdeaxeln (y) genom att göra något av följande i avsnittet värdeaxel (Y) i panelen Axel:

  • Om du vill ställa in en linjär skala, logaritmisk skala eller procentskala: Välj Linjär skala, Logaritmisk skala eller Procentskala från popupmenyn Välj axelalternativ.

   Procentvärdeskalor finns bara tillgängliga för kumulativa liggande och stående 2D-diagram och för 2D-ytdiagram. Linjära och logaritmiska skalor finns bara tillgängliga för icke-kumulativa 2D-diagram. 3D-diagram måste ha en linjär skala.

  • Om du vill ställa in högsta och lägsta visade värden: Ange värden i fälten Max och Min. Fälten visar ordet Auto som förval.

  • Om du vill ange antalet intervaller mellan värdena: Ange en siffra i fältet Steg.

  • Om du vill visa värdeetiketterna: Välj antingen Visa värdeetiketter eller Visa minimivärde från popupmenyn Välj axelalternativ.

  • Om du vill specificera enheter på värdeaxeln: Välj ett alternativ från popupmenyn Format:

   • Nummer: Visar inga enheter. Du anger enheter genom att skriva dem i fältet Suffix. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Du formaterar hur negativa tal visas genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet.

   • Valuta: Visar värden som ett monetärt antal. Välj valutasymbol från popupmenyn Symbol. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Du formaterar hur negativa tal visas genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Välj Avgränsare om du vill markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet.

   • Procent: Visar värden som en procentandel. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Välj Avgränsare för att markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet. Om du vill formatera hur negativa tal visas väljer du -100 eller (100) från popupmenyn.

   • Datum och tid: Visar ett format för datum och tid.

   • Tidslängd: Visar en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).

   • Bråk: Visar decimaldatavärden som bråk. Du väljer hur bråk avrundas genom att välja ett alternativ från popupmenyn Noggrannhet.

   • Vetenskapligt: Visar värden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde visas som E+heltal.

   • Anpassat: Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt.

Du kan också ändra färgen och texturen för serieelement eller formatera datapunktsymboler och värdeetiketter i panelen Serier i granskaren för diagram.

Formatera elementen i en dataserie i ett diagram

Du kan använda en mängd olika visuella effekter till att förbättra utseendet på en dataserie som staplar (i liggande och stående stapeldiagram), datapunktformer (i linje- och punktdiagram) och ytformer.

Obs! Tårtbitarna i ett cirkeldiagram representerar även de en dataserie men de har speciella formateringsalternativ.

Om du vill ändra serieelement markerar du först ett element i den serie du vill ändra. Du gör de flesta ändringar med reglagen på panelen Serier i granskaren för diagram.

Gör något av följande:

 • Om du vill fylla markerade serieelement med speciellt designade färger eller texturer: Klicka på Granskare i verktygsfältet, klicka på knappen för diagramgranskaren och sedan på Diagramfärger. Välj en färgfyllningstyp och en fyllningssamling från popupmenyerna och gör något av följande:

  • Om du vill fylla alla element i alla dataserier: Klicka på Använd alla. Den första fyllningen används på element i den första serien, den andra fyllningen på element i den andra serien, osv.

  • Om du vill fylla element i en enskild dataserie: Dra fyllningen till ett element (stapel, kolumn, osv.) i serien.

   Obs! De här fyllningarna kan inte användas för linje- och punktdiagram.

 • Om du vill justera opacitet, streck, skugga eller fyllning för markerade serieelement: Markera de element du vill ändra och gör de justeringar du vill ha i granskaren för grafik.

 • Om du vill visa datapunktsetiketter i ett särskilt format: Markera diagrammet, klicka på Serier i diagramgranskaren, markera Värdeetiketter och välj ett alternativ från popupmenyn Format:

  • Nummer: Visar inga enheter. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Välj Avgränsare för att markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet. Om du vill formatera hur negativa tal visas väljer du -100 eller (100) från popupmenyn.

  • Valuta: Visar värden som ett monetärt antal. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Välj Avgränsare för att markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet. Du formaterar hur negativa tal visas genom att välja -100 eller (100) från popupmenyn. Vill du lägga till en valutasymbol väljer du ett alternativ från popupmenyn Symbol.

  • Procent: Visar värden som en procentandel. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler. Välj Avgränsare för att markera tusentalsstegen (tusentalsavgränsare, hundratusentalsavgränsare, osv.) för heltalet till vänster om decimaltecknet. Om du vill formatera hur negativa tal visas väljer du -100 eller (100) från popupmenyn.

  • Datum och tid: Visar ett format för datum och tid.

  • Tidslängd: Visar en tidsenhet (t.ex. sekunder, minuter eller veckor).

  • Bråk: Visar decimaldatavärden i bråkform. Du väljer hur bråk avrundas genom att välja ett alternativ från popupmenyn Noggrannhet.

  • Vetenskapligt: Visar värden i avancerat format där 10 upphöjt till ett värde visas som E+heltal. Du anger antalet decimaler genom att ange en siffra i fältet Decimaler.

  • Anpassat: Välj ett anpassat numeriskt format du redan har skapat eller skapa ett nytt.

Visa felstaplar för datapunkterna i en markerad serie

Du kan visa felstaplar runt datapunkter i alla 2D-diagramtyper med undantag för cirkeldiagram. Välj mellan olika linjeslut och färger i granskaren för grafik.

 1. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på knappen Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Serier.

 2. Klicka på visningstriangeln bredvid Avancerat i nederkanten av panelen Serier och klicka på Felstaplar.

  För punktdiagram kan du använda felstaplar för båda dataserierna. Du ställer in dem separat genom att följa anvisningarna för båda axlarna.

 3. Välj hur du vill att felstaplarna ska visas från den första popupmenyn:

  • Positiva och negativa: Visar fullständiga felstaplar, både ovanför och under varje datapunkt.

  • Endast positiva: Visar endast den del av felstapeln som ligger ovanför datapunkten.

  • Endast negativa: Visar endast den del av felstapeln som ligger under datapunkten.

 4. Från den andra popupmenyn väljer du vilken typ av felstapel du vill visa.

Visa en trendlinje för datapunkterna i en markerad serie

Trendlinjer är linjer som beräknas och ritas så att de passar dina data, enligt den typ av ekvation du anger. Du kan visa trendlinjer för de flesta typer av 2D-diagram, med undantag för kumulativa liggande och stående stapeldiagram, ytdiagram och cirkeldiagram.

 1. Markera serien för vilken du vill visa en trendlinje.

 2. Om granskaren för diagram inte är öppen klickar du på knappen Granskare i verktygsfältet, klickar på diagramgranskarknappen och sedan på Serier.

 3. Klicka på visningstriangeln bredvid Avancerat i nederkanten av panelen Serier och klicka på Trendlinje.

 4. Välj den typ av ekvation du vill använda till att beräkna trendlinjen från popupmenyn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill se ekvationen som beskriver en trendlinje: Markera linjen och markera Visa ekvation. Du kan dra ekvationen till valfri plats där du vill visa den på sidan.

  • Om du vill visa värdet R i kvadrat som användes för att beräkna en trendlinje: Markera linjen och markera Visa R2-värde. Du kan dra det här talet till valfri plats där du vill visa det på sidan.

  • Om du vill visa en etikett för en trendlinje: Markera linjen och markera Etikett. Ange en etikett i fältet bredvid.

  • Om du vill ändra linjens färg eller tjocklek: Markera linjen och klicka på grafikgranskarknappen upptill i granskarfönstret. Gör ändringarna genom att använda streckreglagen i grafikgranskaren.