Lägga till och redigera former

iBooks Author innehåller flera olika förritade former du kan lägga till i böcker, bland annat cirklar, rektanglar med skarpa eller runda hörn, stjärnor, pratbubblor, pilar, med mera. Du kan enkelt lägga till text i förritade former.

Du kan också skapa egna anpassade former eller ändra färg, linjer och konturer för en förritad form.

Du kan lägga till en form som ett textbundet, flytande eller förankrat objekt.

Lägga till en förritad form

 1. Välj en form från popupmenyn Former i verktygsfältet.

  Du kan lägga till en form genom att dra om du håller ned alternativtangenten när du väljer en form och drar hårkorspekaren. Du begränsar formens proportioner (t.ex. ser till att en triangel blir liksidig) genom att trycka ner skifttangenten samtidigt som du drar.

 2. Om du vill ändra storlek på formen drar du i dess markeringshandtag.

  En del former visas med verktyg som du kan använda till att anpassa formen:

  • Skjutreglage: Dra reglaget för att skapa fler stjärnuddar eller ändra antalet sidor i en polygon.

  • Runt reglage: Ändra hörnen på en rektangel med runda hörn.

  • Blå redigeringspunkter: Dra för att justera en forms vinklar, hörn och relativa proportioner.

   • Pratbubblor: Justera hur skarpa eller rundade hörnen är, liksom hur tjock och lång formens svans är.

   • Pilar: Justera de relativa proportionerna på en pils huvud och skaft.

   • Stjärnor: Ändra vinklarna mellan uddar.

   Redigeringspunkter visas på en stjärnform
 3. Du lägger till text inuti en form genom att klicka på formen så att insättningspunkten visas och börja skriva.

Rita en anpassad form

 1. Välj pennverktyget från popupmenyn Former i verktygsfältet (eller välj Infoga > Form > Rita med penna).

 2. Klicka för att skapa den första punkten i formen.

 3. Skapa fler punkter genom att klicka.

  Varje ny punkt ansluts automatiskt till den föregående punkten. Om du vill radera det segment du just skapat trycker du på backstegstangenten.

  Pennverktyget ritar en anpassad form
 4. Du färdigställer formen genom att göra något av följande:

  • Om du vill stänga formen: Klicka på den första punkten.

  • Om du vill att formen förblir öppen: Tryck på esc-tangenten (escape) eller dubbelklicka på den senast skapade punkten.

Redigera en form

 1. Markera formen.

 2. Visa formens redigeringspunkter genom att välja Format > Form > Gör redigerbar.

  Nästa gång du vill redigera formen kan du klicka långsamt två gånger på den för att visa dess redigeringspunkter.

 3. Vill du ändra form på formens ram drar du de röda redigeringspunkterna.

  Redigeringspunkter visas på en markerad form
 4. Gör något av följande:

  • Om du vill stänga eller lägga till fler punkter i en öppen form: Dubbelklicka på någon av slutpunkterna så ändras pekaren till pennverktyget.

  • Om du vill lägga till ytterligare en redigeringspunkt i en stängd form: Alternativ-klicka på formens ram där du vill lägga till en punkt.

  • Om du vill lägga till slutpunkter (exempelvis en pil) på en linje: Välj ett alternativ från popupmenyn Slutpunkter i formatfältet.

  • Om du vill ändra utseende på en kurva: Klicka på en redigeringspunkt och flytta reglagehandtagen medsols eller motsols. Du får olika effekter om du flyttar markörerna samtidigt eller en i taget.

   Cirkelform med redigeringspunkter och handtag för ändring av kurvan
  • Om du vill ändra vinkeln mellan två segment eller ändra längden på ett segment: Klicka på en slutpunkt och dra den medsols, motsols, utåt eller inåt.

  • Om du vill ändra en punkt till en kurva eller tvärtom: Dubbelklicka på punkten.

  • Om du vill ändra alla hörnpunkter i en eller flera former till kurvpunkter: Markera formerna och välj Format > Form > Rundade kanter.

  • Om du vill ändra alla kurvpunkter i en eller flera former till hörnpunkter: Markera formerna och välj Format > Form > Skarpa kanter.

  • Om du vill radera en punkt: Klicka på punkten och tryck på backstegstangenten.

Lägga till text inuti en form

 1. Dubbelklicka på formen och skriv in texten.

  Om det finns för mycket text, så att den inte ryms i formen, visas en klippningsindikator (+). Du ändrar storlek på formen genom att markera den och dra i markörerna. (Om det finns en insättningspunkt i formen trycker du på kommando-returtangenten för att lämna textredigeringsläget och markera formen.)

  Form med text och synlig klippningsindikator
 2. Gör något eller båda av följande:

  • Formatera texten inuti formen.

  • Rotera en form men behåll texten horisontell (rotera formen och välj Format > Form > Återställ text- och objektmarkörer).