Ändra ett objekts ram

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ramen (kallas även streck) runt de flesta objekt. Istället för en linje kan du använda en grafisk ram som kallas bildram.

Formatfältet innehåller reglage som du kan använda till att ändra linjestil, tjocklek och färg på en ram. Använd granskaren för grafik till att göra ytterligare justeringar. Här är streckreglagen i grafikgranskaren:

Streckreglage i grafikgranskaren

Ändra ramen runt ett objekt

 1. Markera objektet du vill ändra.

 2. Om granskaren för grafik inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en ram: Välj Linje från popupmenyn Streck.

  • Om du vill ändra en linjestil: Välj ett alternativ från popupmenyn nedanför popupmenyn Streck.

  • Om du vill ändra en linjefärg: Klicka på färgkällan och välj en färg.

  • Om du vill lägga till en bildram: Välj Bildram från popupmenyn Streck och välj sedan en stil genom att klicka på miniatyren. Du ändrar tjockleken på en ram genom att använda skalningsreglaget eller ange ett procentvärde i det intilliggande fältet. (Alla bildramar kan inte justeras.)

Om du vill ta bort objektramen väljer du Inget från popupmenyn Streck.