Ändra ett objekts utseende

Ändra storlek på ett objekt

Som förval visas bredd och höjd på ett objekt när du ändrar dess storlek. Vill du slå av de här måtten väljer du iBooks Author > Inställningar, klickar på Allmänt och avmarkerar Visa storlek och position vid objektflyttning.

 1. Markera objektet vars storlek du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på hela objektet: Dra i ett aktivt markörhandtag.

   Textbundet objekt med synliga markeringshandtag
  • Om du endast vill ändra storlek på objektet i en riktning: Dra i ett sidohandtag.

  • Om du vill ändra storlek på objektet från dess mitt: Håll ned alternativtangenten medan du drar.

  • Om du vill bevara ett objekts proportioner: Håll ned skifttangenten medan du drar. (Du kan också välja Tvinga proportioner i granskaren för mått.)

  • Om du vill ändra storlek på ett objekt till bestämda mått: Använd reglagen för bredd och höjd i måttgranskaren.

   Tips: Du kan markera flera objekt och ändra storlek på dem samtidigt.

  • Om du vill återställa ett objekt till dess förvalda storlek: Klicka på Originalstorlek i måttgranskaren.

Vända eller rotera ett objekt

Gör något av följande:

 • Om du vill vända ett objekt horisontellt eller vertikalt: Markera objektet och välj Ordna > Vänd horisontellt eller Ordna > Vänd vertikalt.

  Du kan också använda vändknapparna i granskaren för mått.

 • Om du vill rotera ett objekt: Markera det, håll ner kommandotangenten och placera pekaren ovanpå ett aktivt markeringshandtag tills det ändras till en böjd, dubbelriktad pil. Dra sedan i handtaget.

  Om du vill rotera objektet i steg om 45 grader håller du ner skift- och kommandotangenterna medan du drar.

  Du kan också använda rotationshjulet eller vinkelreglagen i måttgranskaren.

 • Om du vill rotera en form men behålla dess text horisontell: Rotera formen och välj Format > Form > Återställ text- och objektmarkörer.

  Du kan inte rotera en textbunden tabell.

Lägga till en skugga

 1. Markera ett objekt och markera kryssrutan Skugga i formatfältet.

  Om formatfältet inte syns väljer du Innehåll > Visa formatfältet.

 2. Om granskaren för grafik inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3. Justera något av följande i grafikgranskaren:

  • Vinkel: Anger vinkel på skuggan.

  • Förskjutning: Anger hur långt skuggan faller från objektet eller texten.

  • Oskärpa: Justerar mjukheten på en skuggkant.

  • Opacitet: Ange en procentandel i fältet om du vill ändra en skuggtransparens.

  • Färgkälla: Ändra skuggfärgen.

  Skuggreglage i grafikgranskaren

Ändra ett objekts opacitet

 1. Markera objektet.

 2. Om granskaren för grafik inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3. Dra reglaget för opacitet eller ange ett procentvärde i det intilliggande fältet.

  Opacitetsreglage i grafikgranskaren

För former kan du ställa in opaciteten för fyllningens och streckens (ramarnas) färger separat från objektens opacitet. Om du ändrar opacitet för ett objekts fyllnings- eller streckfärg (genom att dra i reglaget Opacitet i fönstret Färger) blir det opacitetsvärdet objektets maximala opacitet. När du sedan ändrar objektets opacitet i grafikgranskaren ändrar du det i förhållande till den opacitet du angett i fönstret Färger.

Om du ändrar ett objekts spegling och sedan inte kan återställa objektets fyllningsfärg till 100 procent kan det bero på att opaciteten ställts in till mindre än 100 procent i fönstret Färger. Du löser problemet genom att markera objektet, välja Innehåll > Visa färger och sedan ställa in opaciteten i fönstret Färger till 100 procent.

Fylla ett objekt med en färg eller övertoning

Du kan fylla former, tabeller, tabellceller, diagramelement och andra objekt med en enhetlig färg.

Du kan också fylla former, tabeller, tabellceller, diagramelement och andra objekt med två eller fler färger som tonas över i varandra (kallas en färgövertoning).

 1. Markera objektet.

 2. Om granskaren för grafik inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fylla objektet med en färg: Välj Fyllningsfärg från popupmenyn Fyllning.

   Tips: Du kan också snabbt fylla ett objekt med en färg från färgkällan Fyllning i formatfältet.

  • Om du vill fylla ett objekt med en jämn tvåfärgsövertoning: Välj Övertoningsfyllning från popupmenyn Fyllning.

   Obs! Du kan fylla enskilda tabellceller med en övertoning, men inte en hel tabell.

   Reglage för alternativet Övertoningsfyllning i grafikgranskaren
  • Om du vill fylla en form med en anpassad övertoning: Välj Avancerad övertoningsfyllning från popupmenyn Fyllning.

   Reglage för alternativet Avancerad övertoningsfyllning i grafikgranskaren
 4. Vill du ändra färgen eller dess opacitet klickar du på färgkällan under popupmenyn Fyllning och använder fönstret Färger till att välja en färg och opacitet. Sedan drar du färgen från färgkällan högst upp i fönstret Färg till färgkällan i grafikgranskaren.

  Om du väljer Övertoningsfyllning använder du den här processen för varje färgkälla. Med Avancerad övertoningsfyllning klickar du på ett färgreglage nedanför övertoningsraden.

 5. Om du väljer Övertoningsfyllning eller Avancerad övertoningsfyllning gör du något eller båda av följande:

  • Om du vill ange en riktning för övertoningen: Använd vinkelhjulet eller -fältet.

  • Om du vill vända övertoningen: Klicka på vändningsknappen (med en böjd, dubbelhövdad pil eller med två pilar som pekar åt motsatta håll).

 6. Om du väljer Avancerad övertoningsfyllning gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till en annan färg i övertoningen: Klicka under övertoningsraden där du vill att den nya färgen ska börja.

  • Om du vill ändra hur skarpt färgerna tonas över: Dra i blandningspunktreglagen ovanför övertoningsraden.

  • Om du vill skapa en radiell (cirkulär) övertoning: Klicka på knappen för gradiell övertoning. Du centrerar om övertoningen genom att dra i den lilla blåa redigeringspunkten i mitten av objektet. Om du vill ändra hur skarpt färgerna blandas drar du den blåa redigeringspunkten utanför objektet närmare eller längre bort från övertoningens mitt.

   Redigeringspunkter för justering av gradiell övertoning

Fylla ett objekt med en bild

Du kan fylla former eller diagramelement med en bild eller tonad bild.

 1. Markera ett objekt.

 2. Om granskaren för grafik inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för grafikgranskaren.

 3. Välj Bildfyllning eller Färgad bildfyllning från popupmenyn Fyllning.

 4. Välj en bild.

  Om det redan finns en bild där som du vill ändra klickar du på Välj, eller drar en bildfil från Finder eller mediebläddraren till bildkällan i grafikgranskaren eller till en diagramserie.

  Du kan välja en fil i valfritt filformat som stöds.

  Reglage för alternativet Bildfyllning i grafikgranskaren
 5. Om du väljer Färgad bildfyllning klickar du på färgkällan (till höger om knappen Välj) och markerar en färgton. Gör färgtonen ljusare eller mörkare genom att dra reglaget för opacitet i fönstret Färger. (Om du drar reglaget för opacitet i grafikgranskaren ändras opaciteten för både färgtonen och bilden.)

  Reglage för alternativet Färgad bildfyllning i grafikgranskaren
 6. Om du vill ändra hur bilden fyller objektet väljer du ett alternativ från popupmenyn ovanför knappen Välj:

  • Skala till att passa: Skalar om bilden så att den anpassas så bra som möjligt efter objektets mått. Om objektets form är annorlunda än bildens form kanske vissa delar av bilden inte visas eller ett tomt utrymme visas runt bilden.

  • Skala efter fyllning: Gör bilden större eller mindre så att minsta möjliga utrymme lämnas tomt runt bilden, även om objektet och bilden har olika former.

  • Sträck ut: Anpassar bildstorleken efter objektets mått, men kan förvränga bilden om dess form skiljer sig från objektets.

  • Originalstorlek: Placerar bilden i objektet utan att ändra bildens ursprungliga mått. Om bilden är större än objektet visas bara en del av bilden. Om bilden är mindre än objektet visas ett tomt utrymme runt bilden.

  • Lägg kant i kant: Upprepar bilden i objektet om bilden är mindre än objektet. Om bilden är större än objektet visas bara en del av bilden i objektet.