Göra ett objekt visningsbart i större format i iBooks

Du kan låta läsare tillfälligt visa bilder, tabeller, diagram och textrutor i maximal storlek i den färdiga boken.

Göra ett objekt visningsbart i större format

  1. Markera en flytande eller förankrad bild, form, tabell, diagram eller textruta.

    Obs! Du gör att ett textbundet objekt kan visas i större format genom att ändra det textbundna objektet till ett flytande eller förankrat objekt.

  2. Om granskaren för widgetar inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på widgetgranskarknappen och sedan på Interagera.

  3. Om du vill ange att objektet ska visas i helskärmsläge när läsarna trycker eller klickar på det markerar du kryssrutan Visas i helskärmsläge.

  4. Vill du visa objektet som en miniatyrbild som maximeras när läsarna trycker eller klickar på det markerar du kryssrutan ”Använder miniatyrbild på sidan” och gör något eller båda av följande:

    • Om du vill fortsätta redigera objektet: Markera miniatyrbilden, klicka på Redigera ram, gör dina ändringar och klicka på Klar.

    • Om du vill ändra miniatyrbilden: Dra en ny bild till miniatyren.