Lägga till en hjälpmedelsbeskrivning för ett objekt

Du kan lägga till en hjälpmedelsbeskrivning för valfria objekt i din bok. När boken visas på en iPad eller Mac kommer VoiceOver (Apples skärmläsare) att läsa upp objektets hjälpmedelsbeskrivning.

Om du inte anger en beskrivning läser VoiceOver upp objektets förvalda beskrivning (exempelvis cirkeldiagram).

VoiceOver läser automatiskt upp objekttitlar, -etiketter och -texter.

Lägga till eller redigera hjälpmedelstext

  1. Markera ett objekt.

  2. Om granskaren för widgetar inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet, klickar på widgetgranskarknappen och sedan på Layout.

  3. Gör något av följande i fältet Beskrivning för hjälpmedel:

    • Om du vill lägga till hjälpmedelstext: Ange en beskrivande text för objektet och tryck på returtangenten.

    • Om du vill redigera hjälpmedelstext: Markera den befintliga texten, ange den nya beskrivande texten och tryck på returtangenten.

    • Om du vill ta bort hjälpmedelstext: Markera den beskrivande texten och tryck på backstegstangenten.