Lägga till objekt och ändra objekttyp

Om du vill lägga till objekt (som widgetar, former, textrutor, tabeller eller diagram) på en sida i boken väljer du Infoga > Välj, eller använder popupmenyerna i verktygsfältet. Du kan också lägga till mediefiler (som bilder och grafik) på en sida genom att dra dem från mediebläddraren, Finder eller ett annat program.

Alla objekt i en bok är antingen textbundna, flytande eller förankrade. När du lägger till ett objekt på en sida blir det förankrat eller flytande som förval. Om du vill lägga till det som ett textbundet objekt istället, eller vill ändra ett objekt från en typ till en annan efter att du lagt till det, följer du stegen nedan.

Du kan också enkelt ändra placeringen av ett förankrat eller textbundet objekt.

Ändra ett objekt från en typ till en annan

 1. Markera objektet.

 2. Gör något av följande:

  • I formatfältet: Klicka på Textbundet, Flytande eller Förankrat.

   Om formatfältet inte syns väljer du Innehåll > Visa formatfältet.

  • I granskaren för radbrytningar: Klicka på en av knapparna vid Objektplacering.

   Om granskaren för radbrytning inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för radbrytningsgranskaren.

Om reglagen för ändring av objekttyp är nedtonade kan det bero på att du visar en liggande mall i stående riktning. Prova med att ändra till liggande riktning. Du kan även prova att lägga till en titel, etikett eller text för objektet och sedan konvertera det.

Lägga till ett objekt som textbundet

Du kan lägga till ett textbundet objekt på en särskild plats i boktexten eller inuti ett annat objekt.

 1. Markera objektet och välj Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut.

 2. Placera insättningspunkten där du vill att objektet ska visas och välj Redigera > Klistra in.

Flytta på ett förankrat eller textbundet objekt

Du kan placera ett förankrat eller textbundet objekt var du vill på en sida som innehåller text. Ett förankrat objekt har en markör Förankrad objektsmarkör som visar vilken text det är kopplat till.

 • Så här flyttar du på ett förankrat objekt: Dra objektet eller dess markör Förankrad objektsmarkör till den text till vilken du vill associera objektet.

  När objektets associerade text flyttas till en annan sida (om innehållet ändras) flyttas objektet till samma placering på den nya sidan.

  Viktigt: I en liggande mall kan du endast flytta ett förankrat objekt (eller dess markör) i liggande riktning.

  Förankrat objekt som dras till en annan del av en sida
 • Så här flyttar du på ett textbundet objekt: Dra objektet.

Om du inte kan lägga till ett objekt kanske det inte är en filtyp som stöds.