Placera in och justera objekt

När du drar ett objekt visas stödlinjer automatiskt när objektet är i linje med ett annat objekt och försvinner när du slutar dra. Förvalet är att de här stödlinjerna visas när ett objekts mitt ligger i linje med mitten på ett annat objekt, men du kan ändra beteendet så att stödlinjerna visas när objektens kanter ligger i linje med varandra.

Du kan också lägga till egna horisontella eller vertikala stödlinjer och placera dem var du vill på en sida. De här stödlinjerna tonas inte in och ut när du drar objekt, utan de förblir synliga medan du arbetar. Du kan också låsa stödlinjer så att du inte kan flytta på dem av misstag medan du arbetar.

Du kan också placera flera objekt i förhållande till varandra eller ange ett objekts placering med hjälp av dess x- och y-koordinater.

Lägga till och ändra stödlinjer

Gör något av följande:

 • Om du vill lägga till en stödlinje: Klicka på en linjal och dra en stödlinje till sidan.

  Om linjalerna inte visas väljer du Visa linjaler från popupmenyn Innehåll i verktygsfältet.

 • Om du vill ta bort en stödlinje: Dra bort den från kanten av sidan.

 • Om du vill ändra det förvalda beteendet hos automatiska stödlinjer: Välj iBooks Author > Inställningar, klicka på Linjaler och markera ett alternativ:

  • Visa linjer i mitten av objektet: Visar stödlinjer när mitten av ett objekt hamnar i linje med mitten på ett annat objekt.

  • Visa linjer vid kanterna på objektet: Visar stödlinjer när kanterna på ett objekt hamnar i linje med kanterna på ett annat objekt.

  • Visa relativa mellanrum: Visar mellanrummen mellan tre eller fler objekt som ligger på samma avstånd i förhållande till varandra på en linje.

  • Visa relativa storlekar: Visar ett objekts storlek i förhållande till andra objekt (höjd eller bredd).

 • Om du vill låsa platserna för stödlinjer: Välj Innehåll > Lås stödlinjer. Om du vill tillåta att stödlinjer flyttas väljer du Innehåll > Lås upp stödlinjer.

 • Om du vill ändra färgen på stödlinjer: Välj iBooks Author > Inställningar, klicka på Linjaler, klicka på färgkällan vid Stödlinjer och välj en färg i färgfönstret.

Justera objekt i förhållande till varandra

 1. Klicka på det objekt du vill att andra objekt ska justeras med.

 2. Kommando-klicka på de andra objekt du vill justera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill placera objekt så att de justeras efter det första objektet: Välj Ordna > Justera objekt > Alternativ.

  • Om du vill fördela objekten jämnt över sidan: Välj Ordna > Fördela objekt > Alternativ.

Placera ett objekt med dess x- och y-koordinater

 1. Markera det objekt du vill placera på sidan.

 2. Om granskaren för mått inte är öppen klickar du på Granskare i verktygsfältet och sedan på knappen för måttgranskaren.

 3. I fälten Placering anger du värden för x- och y (i linjalenheter).

  X-värdet mäts från sidans vänsterkant till objektets övre vänstra hörn.

  Y-värdet mäts från sidans överkant till objektets övre vänstra hörn.

  Objekt dras medan kooordinatvärden för x och y visas i ett överlägg

  Om ett objekt rotateras hänvisar koordinaterna för x och y till det nuvarande övre vänstra hörnet istället för det ursprungliga.

  Om objektet är en linje anger startkoordinaterna den första slutpunkten du skapade (eller den övre vänstra slutpunkten om du inte dragit linjen). Om du senare vänder eller roterar linjen fortsätter startkoordinaterna att ange den ursprungliga slutpunkten.

  Måttgranskaren visar x- och y-koordinater för en linjes slutpunkter

Vill du ändra enheterna som används i linjalerna (från exempelvis punkter till tum) väljer du iBooks Author > Inställningar, klickar på Linjaler och väljer ett alternativ från menyn Linjalenheter.